Facebook

Rabat 27% na urodziny profinfo.pl

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Promocja czasowa
Sprzedaliśmy {{ prices.groupon_info.saled }} z {{ prices.groupon_info.limited_to }} szt.
Wyprzedano Do końca 00 h : 00 min : 00 sek.
Stan prawny: 6 października 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 916
Więcej informacji

Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027.

-27%

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz

Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027.

Stan prawny: 6 października 2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 916
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wiele rozwiązań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postępowań związanych z wyborem projektów oraz ich realizacji.

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu oceny, na podstawie której dochodzi do wyboru projektów. Z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podmiotów zai...

Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wiele rozwiązań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postępowań związanych z wyborem projektów oraz ich realizacji.

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu oceny, na podstawie której dochodzi do wyboru projektów. Z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podmiotów zainteresowanych wsparciem z funduszy unijnych istotne jest, że normuje ona również zasady kontroli postępowań administracyjnych związanych z odmową przyznania dotacji unijnych. Kontrola ta odbywa się zarówno na poziomie instytucji uczestniczących w systemie wdrażania, jak i przez niezawisłe sądy administracyjne.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników ministerstw zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystanie funduszy unijnych, samorządów województw i jednostek im podległych, gmin i powiatów jako beneficjentów dotacji unijnych, a także urzędów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zainteresuje przedsiębiorców, jak również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-11-16
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 916
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-862-3
Kod towaru: KAM-4555 W01D01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Krzysztof Borys – główny specjalista ds. instrumentów finansowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie; specjalizuje się w programowaniu i wdrażaniu zwrotnych instrumentów wsparcia, w szczególności kierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Anna Brzyska – dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; ekspert w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. Od 2007 r. zawodowo związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiada doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie i obsłudze projektów współfinansowanych z funduszy UE, prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów, członków komisji oceny projektów oraz ekspertów oceniających projekty, przygotowaniu dokumentacji konkursowych i regulaminów konkursów, prowadzeniu negocjacji projektów. W latach 2008–2016 kierowała oddziałami zajmującymi się programowaniem i oceną projektów współfinansowanych z EFS w Departamencie Wdrażania EFS; w latach 2016–2018 zarządzała oddziałem funduszy europejskich w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej; w latach 2018–2020 była dyrektorem Departamentu Wdrażania EFRR. Od 2020 r. kieruje pracą Departamentu Zarządzania RPO, którego zadaniem jest m.in. programowanie perspektywy finansowej na lata 2021–2027 w województwie lubelskim oraz koordynacja programu regionalnego na lata 2014–2020.

Piotr Budyńczuk – zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; doświadczony samorządowiec; specjalista ds. praktycznego wykorzystania funduszy unijnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Począwszy od 2011 r. zaangażowany w prace związane z realizacją regionalnych programów operacyjnych województwa lubelskiego w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 oraz 2014–2020, najpierw jako kontrolujący projekty współfinansowane z EFRR, a następnie dokonujący oceny projektów, pełniąc funkcje inspektora ds. środowiska i kierownika Oddziału Naboru i Oceny Projektów. Od 2020 r. Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR, a następnie zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWL. Aktywnie prowadzi i koordynuje działania związane z planowanym wykorzystaniem funduszy UE w regionie, w oparciu o RPO WL 2014–2020 i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Krzysztof Borys – główny specjalista ds. instrumentów finansowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie; specjalizuje się w programowaniu i wdrażaniu zwrotnych instrumentów wsparcia, w szczególności kierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Anna Brzyska – dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; ekspert w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. Od 2007 r. zawodowo związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiada doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie i obsłudze projektów współfinansowanych z funduszy UE, prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów, członków komisji oceny projektów oraz ekspertów oceniających projekty, przygotowaniu dokumentacji konkursowych i regulaminów konkursów, prowadzeniu negocjacji projektów. W latach 2008–2016 kierowała oddziałami zajmującymi się programowaniem i oceną projektów współfinansowanych z EFS w Departamencie Wdrażania EFS; w latach 2016–2018 zarządzała oddziałem funduszy europejskich w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej; w latach 2018–2020 była dyrektorem Departamentu Wdrażania EFRR. Od 2020 r. kieruje pracą Departamentu Zarządzania RPO, którego zadaniem jest m.in. programowanie perspektywy finansowej na lata 2021–2027 w województwie lubelskim oraz koordynacja programu regionalnego na lata 2014–2020.

Piotr Budyńczuk – zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; doświadczony samorządowiec; specjalista ds. praktycznego wykorzystania funduszy unijnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Począwszy od 2011 r. zaangażowany w prace związane z realizacją regionalnych programów operacyjnych województwa lubelskiego w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 oraz 2014–2020, najpierw jako kontrolujący projekty współfinansowane z EFRR, a następnie dokonujący oceny projektów, pełniąc funkcje inspektora ds. środowiska i kierownika Oddziału Naboru i Oceny Projektów. Od 2020 r. Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR, a następnie zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWL. Aktywnie prowadzi i koordynuje działania związane z planowanym wykorzystaniem funduszy UE w regionie, w oparciu o RPO WL 2014–2020 i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Patrycja Czubała – magister prawa; od 2011 r. starszy asystent sędziego w Izbie Gospodarczej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Adriana Anna Gawryluk – absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracownik administracji samorządowej, od 2014 r. zaangażowana we wdrażanie regionalnych programów operacyjnych województwa podlaskiego (perspektywy finansowe 2007–2013 oraz 2014–2020). Od 2019 r. kierownik w Referacie Oceny i Wyboru Projektów w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odpowiedzialna m.in. za organizowanie procesów naboru i oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marta Jamiołkowska – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, jej zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo ochrony danych osobowych oraz prawo własności intelektualnej.

Anna Kaźmierczyk – pracownik administracji samorządowej. Od 2008 r. związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zaangażowana we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, a następnie 2014–2020 oraz obecnej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Od 2016 r. kierownik Referatu ds. Procedury Odwoławczej. Pracowała w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku (2002–2007), wdrażając fundusze przedakcesyjne Program PHARE – środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej Polsce przez Unię Europejską.

Marcin Korchut – kierownik Oddziału Zarządzania Finansowego RPO w Departamencie Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie; specjalizuje się m.in. w zarządzaniu finansowym środkami Unii Europejskiej, w szczególności w rozliczeniach finansowych z Komisją Europejską oraz budżetem państwa.

Artur Kosicki – doktor nauk prawnych; Marszałek Województwa Podlaskiego; doradca, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor wielu publikacji naukowych i komentarzy z dziedziny prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, a także udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w budowlanym procesie inwestycyjnym, współpracował również jako ekspert z renomowanymi kancelariami prawnymi.

Rafał Kuligowski – doktor nauk prawnych; radca prawna; dziekan Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; ekspert Team Europe przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalista z zakresu prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa samorządu terytorialnego.

Kamil Łoza – radca prawny; w latach 2003–2011 asystent w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; od 2007 r. jako radca prawny prowadzi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego obsługę prawną departamentów zajmujących się opracowaniem i wdrażaniem kolejno Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, jak również przygotowaniem perspektywy finansowej na lata 2021–2027; reprezentował Zarząd Województwa Lubelskiego w kilkudziesięciu postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących oceny projektów oraz decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania.

Marek Martyniuk – doktor nauk prawnych; sekretarz Powiatu Bielskiego; członek zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego; kierownik i koordynator projektów współfinansowanych ze środków unijnych; specjalizuje się m.in. w obszarze prawa międzynarodowego, unijnego, funduszy unijnych, rozwoju regionalnego oraz prawa i postępowania administracyjnego.

Ewa Pachowska-Kurzepa – kierownik Oddziału Programowania RPO w Departamencie Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie; politolog (specjalność: stosunki międzynarodowe); ekspert w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie EFS+. Od 2008 r. zajmuje się problematyką funduszy UE; od 2008 r. zawodowo związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiada doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie i obsłudze projektów współfinansowanych z EFS, prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów, członków komisji oceny projektów oraz ekspertów oceniających projekty, przygotowaniu dokumentacji konkursowych i regulaminów konkursów, prowadzeniu negocjacji projektów, a od 2015 r. również w programowaniu i koordynacji wdrażania EFS w województwie lubelskim. Od 2020 r. zajmuje się programowaniem perspektywy finansowej na lata 2021–2027, w szczególności w zakresie przygotowania i negocjacji programu regionalnego.

Justyna Pachucka-Trochimiak – absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (specjalność zarządzanie finansami i rachunkowość) oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości na SGH w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania Funduszy Europejskich. Główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Od 2015 r. zaangażowana we wdrażanie RPOWP 2014–2020. W latach 2009–2015 specjalista ds. wdrażania dotacji w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku w zakresie rozliczania i kontroli projektów w ramach POIG 2007–2013. Była również związana z kancelarią prawno-finansową, gdzie przygotowywała wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność oraz analizy finansowe w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Maciej Perkowski [ORCID: 0000-0002-3909-3967] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa UwB; członek Rady Naukowej ds. prawa samorządu terytorialnego przy KPMR; doradca samorządu regionalnego w zakresie funduszy europejskich, w tym negocjacji z Komisją Europejską; kierownik Europe Direct Podlaskie; specjalizuje się m.in. w obszarze prawa międzynarodowego, unijnego, funduszy unijnych, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego (również w ujęciu interdyscyplinarnym), a także w zakresie międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego.

Piotr Pietrasz [ORCID: 0000-003-0471-5110] – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Magdalena Porzeżyńska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współkieruje pracami zespołu ds. środków unijnych i pomocy publicznej w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

Rafał Poździk [ORCID: 0000-0001-5220-840X] – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor UMCS, Katedra Prawa Unii Europejskiej. Radca prawny w ramach Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Kancelarii prawnej Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie. Praktykuje i specjalizuje się w dziedzinie prawa unijnego, funduszy unijnych, prawa administracyjnego i postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania programów współfinasowanych z funduszy unijnych. W latach 2009–2015 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji jako dyrektor i zastępca dyrektora departamentu odpowiadał za wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Joanna Sarosiek – prawnik, pracownik administracji samorządowej; od 2016 r. dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wielu studiów podyplomowych i Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Pracowała w kancelarii radcy prawnego, Banku Spółdzielczym w Białymstoku i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Od 2007 r. związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zaangażowana w prace zespołu odpowiedzialnego za programowanie i koordynację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – najpierw na lata 2007–2013, a następnie 2014–2020. Jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego odpowiada m.in. za aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, wdrażanie RPOWP 2014–2020 i przygotowanie województwa podlaskiego do perspektywy finansowej 2021–2027.

Anna Syroka-Bojarczyk – kierownik Oddziału Systemu Realizacji Departamentu Zarządzania RPO; ekspert w zakresie funduszy Unii Europejskiej. Od 2008 r. zawodowo związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, początkowo jako kontroler w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego, a od 2012 r. – kierownik Oddziału Kontroli; w latach 2019–2020 – zastępca kierownika w Oddziale Wdrażania Projektów; specjalizuje się w obszarze funduszy unijnych, w szczególności w zakresie kontroli, zamówień publicznych, a także instytucjalnego systemu wdrażania.

Aleksandra Ulanowska – absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; główny specjalista w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie; od 2010 r. zaangażowana w prace związane z programowaniem i realizacją programów regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie monitorowania i ewaluacji oraz instrumentów terytorialnych.

Kinga Wernicka – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych UMCS; dyrektor Centrum Europejskiego UMCS; właścicielka kancelarii patentowej; specjalizuje się w szczególności w prawie własności intelektualnej, prowadzi również badania naukowe z prawa UE obejmujące problematykę funduszy europejskich.

Małgorzata Woźniak – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; aplikantka adwokacka III roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członkini zespołu ds. środków unijnych i pomocy publicznej w kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Specjalizuje się w obszarze funduszy unijnych i pomocy publicznej, współautorka opinii prawnych, artykułów i publikacji naukowych z tego zakresu.

Alicja Żywno – absolwentka Politechniki Białostockiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Unii Europejskiej na SGGW oraz Menadżerskich na SGH. Od 1999 r. związana zawodowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, pracowała przy wdrażaniu LEADER i nadzorze nad Lokalnymi Grupami Działania w perspektywie finansowej 2007–2013, brała udział w programowaniu wielofunduszowego RLKS na lata 2014–2020. Od 2017 r. kierownik w Referacie koordynacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odpowiedzialna m.in. za koordynację wdrażania instrumentów ZIT i RLKS, identyfikację projektów pozakonkursowych, prowadzenie spraw związanych z kontrolami/audytami zewnętrznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, a także nadzór nad Lokalnymi Grupami Działania wdrażającymi wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę