Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Liczba stron: 1106
Więcej informacji
-20%

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy samorządowe Komentarz

Opis publikacji

Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Niniejszy komentarz jest pierwszym i jedynym na rynku opracowaniem wszystkich ustaw samorządowych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ustroju m.st. Warszawy,niektórych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: ujęcie w jednej książce analizy kluczowych przepisów dotyczących funkcjonowania gmin, powiatów i województw; poznanie najnowszych nowelizacji ustaw określających ustrój samorządu terytorialnego, w tym noweliza...

Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.Niniejszy komentarz jest pierwszym i jedynym na rynku opracowaniem wszystkich ustaw samorządowych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, niektórych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: ujęcie w jednej książce analizy kluczowych przepisów dotyczących funkcjonowania gmin, powiatów i województw; poznanie najnowszych nowelizacji ustaw określających ustrój samorządu terytorialnego, w tym nowelizacji z dnia 11 stycznia 2018 r.; uzyskanie wiedzy o aktualnym orzecznictwie sądów i stanowiskach doktryny z zakresu samorządu terytorialnego; poznanie rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ich komisji i klubów radnych; poznanie rozwiązań problemów związanych z pełnieniem funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa; uzyskanie aktualnej wiedzy na temat nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; pełne zobrazowanie statusu radnego, w tym jego obowiązków i uprawnień; szczegółowe rozważania dotyczące ustroju m.st. Warszawy; zapoznanie się z pierwszym na rynku komentarzem do wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegółową analizę wszystkich zmian do ustaw samorządowych wchodzących w życie w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).W 2018 r. wchodzą w życie trzy nowelizacje ustaw samorządowych. Każda z nich, choć w różnym zakresie, stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich osób, które w codziennej pracy stosują przepisy tych aktów. Zmiany te dotyczą różnych obszarów działalności jednostek samorządu terytorialnego: organizacji rad i sejmików oraz ich wzajemnych stosunków z organami wykonawczymi, organizacji i przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin, zasad posługiwania się przez jednostki samorządu terytorialnego monitoringiem przestrzeni publicznej, środków prawnych przysługujących od rozstrzygnięć nadzorczych.Każda ze zmian wymaga pogłębionego omówienia. Najbardziej istotne są jednak regulacje wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta przewiduje takie nowe rozwiązania, jak: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, indywidualne uprawnienia kontrolne radnego, obligatoryjna komisja skarg, wniosków i petycji, uprawnienia klubów radnych (dotąd nieznane).Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w lipcu 2018 r. Są to zmiany wynikające z ustawy z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1349), oraz zmiany wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432).W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustaw samorządowych, np.: W jaki sposób w pełni prawidłowo przeprowadzać zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego? Jak organizować i przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami? Co to jest budżet obywatelski i jak należy go przeprowadzać? Na jakich zasadach jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić monitoring w obszarze przestrzeni publicznej? W jaki sposób prawidłowo organizować i przeprowadzać wybory do organów jednostek pomocniczych gmin? W jaki sposób prawidłowo organizować prace rady (sejmiku), jak właściwie przygotowywać i przeprowadzać sesje tego organu oraz jakie zadania i kompetencje ma jego przewodniczący? Jakie zadania i kompetencje mają stałe, obligatoryjne komisje rady (sejmiku): komisja rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji? Jakie obowiązki i uprawnienia mają radni i ich kluby? W jaki sposób należy prowadzić gospodarkę finansową i majątkową jednostki samorządu terytorialnego? Co to jest raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i co powinno się w nim znaleźć? Jakie kompetencje ma organ stanowiący, a jakie organ wykonawczy? Jak układają się wzajemne relacje tych podmiotów? Jak prawidłowo organizować współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego? Jak prawidłowo prowadzić postępowanie nadzorcze nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego? Jakie środki prawne przysługują na rozstrzygnięcia nadzorcze i w jaki sposób je skutecznie wnieść? Jak skutecznie przygotowywać i wnosić skargi na uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego? Jak prawidłowo wdrożyć zmiany w ustawach samorządowych, które wynikają z ich nowelizacji wchodzących w życie w 2018 r.? Jakimi odrębnościami ustrojowymi charakteryzuje się m.st. Warszawa i jego dzielnice? Jakimi odrębnościami ustrojowymi charakteryzują się gminy uzdrowiskowe?

Rozwiń opis Zwiń opis

Autorzy

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym, sądową kontrolą administracji i prawem zabezpieczenia społecznego. Autor ponad 90 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, zasiadał w Komitecie ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień przy Prezesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia Trybunału Stanu.

Aleksander Jakubowski [ORCID: 0000-0002-5937-9591] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę