Facebook

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Podręczniki dla studentów prawa i administracji

Strefa Studenta

Strefa Studenta

Prawo rolne
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo rolne

Paweł Czechowski
Wolters Kluwer Polska

Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vademecum
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vademecum

Sławomira Kotas-Turoboyska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zostało opracowane z zachowaniem chronologii wynikającej z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby ułatwić Czytelnikowi przyswojenie wiedzy i weryfikację postępów w nauce. 

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
Nowość
Promocja!
10 %

Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Leszek Garlicki
Wolters Kluwer Polska

W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego. Opracowanie uwzględnia lata doświadczeń autora zgromadzonych w działalności dydaktycznej oraz w praktyce sędziowskiej.

80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo administracyjne

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska

Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Proces karny. Zarys systemu
Promocja!
10 %

Proces karny. Zarys systemu

Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś
Wolters Kluwer Polska

Autorzy uwzględnili wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej – łącznie z krytycznie ocenianymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z 19 VII 2019 r. i z 31 III 2020 r.

80,09 zł
89,00 zł
Więcej
 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Nowość
Promocja!
10 %

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Wolters Kluwer Polska

Podręcznik prezentuje koncepcje teoretyczne instytucji procesowych postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Historia doktryn politycznych i prawnych
Nowość
Promocja!
10 %

Historia doktryn politycznych i prawnych

Andrzej Sylwestrzak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przybliża i wyjaśnia przesłanki doktrynalne leżące u podstaw dyskusji dotyczących aktualnych zagadnień, jak: in vitro, eutanazja, kara śmierci czy walka z totalitaryzmem.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Polskie postępowanie karne
Nowość
Promocja!
10 %

Polskie postępowanie karne

Michał Błoński, Tomasz Grzegorczyk, Jarosław Kasiński, Michał Kurowski, Amadeusz Małolepsz...
Wolters Kluwer Polska

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik autorstwa wybitnych procesualistów Tomasza Grzegorczyka i Janusza Tylmana. Jubileuszowe 10. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione przez zespół pracowników Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Zobowiązania. Część szczegółowa
Promocja!
10 %

Zobowiązania. Część szczegółowa

Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońsk...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo cywilne. Zarys wykładu
Promocja!
10 %

Prawo cywilne. Zarys wykładu

Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, zawartych w działach: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo rzeczowe
Promocja!
10 %

Prawo rzeczowe

Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk
Wolters Kluwer Polska

Must Have Studenta Prawa.
Nowe wydanie zawiera istotne zamiany dotyczące wielu instytucji prawnych, które nastąpiły od poprzedniej edycji książki. Omówiono je w sposób szczegółowy, a zarazem przystępny.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Postępowanie cywilne w zarysie
Promocja!
10 %

Postępowanie cywilne w zarysie

Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki
Wolters Kluwer Polska

Usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo cywilne. Część ogólna
Promocja!
0 %

Prawo cywilne. Część ogólna

Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian
Wolters Kluwer Polska


Piąte wydanie podręcznika uzupełniono o najnowsze zmiany legislacyjne w Kodeksie cywilnym. Uwzględniono również aktualne poglądy doktryny i najciekawsze wypowiedzi judykatury. W podręczniku kompleksowo zaprezentowano wiedzę z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych.

 

69,00 zł
69,00 zł
Więcej
Publiczne prawo gospodarcze
10 %

Publiczne prawo gospodarcze

Zofia Snażyk, Adam Szafrański
C.H. Beck

Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej.W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:konstytucyjna regulacja gospodarki,administracja gospodarki,prawne formy działania administracji gospodarki,prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,rejestracja przedsiębiorców,działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych,działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,prawo ochrony konkurencji.

58,50 zł
Więcej
Prawo rodzinne i opiekuńcze
10 %

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski
C.H. Beck

Podręcznik Prawo rodzinne i opiekuńcze opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Treść podręcznika została podzielona na trzy części i uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in.: Zawarcia i unieważnienia małżeństwa, Praw i obowiązków małżonków, Ustania małżeństwa, Separacji małżonków, Pochodzenia dziecka, Władzy rodzicielskiej, Przysposobienia, Obowiązku alimentacyjnego, Opieki, Kurateli. W 11. wydaniu uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany przepisów, a także uaktualniono literaturę przedmiotu i orzecznictwo. Podręcznik napisano z myślą o studentach wydziałów prawa.

62,10 zł
Więcej
Prawo podatkowe
10 %

Prawo podatkowe

Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz
C.H. Beck

Podręcznik "Prawo podatkowe" przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego.W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego,standardów polskiego prawa podatkowego,ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej,pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych,podatków samorządowych,międzynarodowego prawa podatkowego,parapodatków. Struktura opracowania nawiązuje do tradycyjnej sekwencji omawiania poszczególnych zagadnień. Warstwa szczegółowych rozwiązań obowiązującego porządku prawnego poprzedzona jest prezentacją – bezpośrednio z nią powiązanych – zagadnień teoretycznych. W podręczniku uwzględniono bogaty dorobek nauki oraz orzecznictwo sądowe.Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminariów magisterskich i doktorskich, prowadzonych dla studentów oraz absolwentów prawa, administracji, europeistyki oraz kierunków ekonomicznych. Może być także pomocna w trakcie różnorodnych studiów podyplomowych, kursów dla doradców podatkowych, czy aplikacji prawniczych.(...) Podręcznik – zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej – jak najbardziej zasługuje na pozytywna ocenę. Autorzy posługują sie językiem prostym (pamiętają, do kogo głównie skierowane jest dzieło) i w bardzo przystępny sposób tłumacza mało przystępne zagadnienia polskiego (i nie tylko) prawa podatkowego. Poszczególne rozdziały tworzą zwarta i logiczna całość, przy czym ujecie tematu jest oryginalne i na pewno nie stanowi powielenia pomysłów spotykanych w innych podręcznikach akademickich. (...) Reasumując, recenzowany podręcznik – jako bardzo aktualne kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego – stanowić będzie dużą pomoc dla studentów stawiających pierwsze kroki na gruncie tytułowej dziedziny prawa.Prof. zw. dr hab. Leonard Etel

67,50 zł
Więcej
Prawo pracy Podręczniki
10 %

Prawo pracy Podręczniki

Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk
C.H. Beck

W podręczniku "Prawo pracy" omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa pracy,pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych. Może on być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów innych kierunków studiów, w tym również i tych, którzy nie studiowali innych dziedzin prawa. Literatura, orzecznictwo oraz dodatkowe uwagi o charakterze szczegółowym (wydrukowane mniejszą czcionką) czynią go również użytecznym dla osób, które szerzej interesują się tą dziedziną prawa, a zwłaszcza przygotowują prace magisterskie i seminaryjne z prawa pracy.Książka jest także przydatna dla praktyków. Większość rozważań może być pomocna dla zrozumienia i rozstrzygnięcia podstawowych kwestii praktycznych.

58,50 zł
Więcej
Prawo Unii Europejskiej
10 %

Prawo Unii Europejskiej

Jacek Barcik, Robert Grzeszczak
C.H. Beck

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej" ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 15 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków akademickich prowadzących w Polsce badania nad ustrojem i prawem UE.W 16 rozdziałach przedstawiono pełen wykład obejmujący system prawa Unii Europejskiej. Omówiono: Historię integracji i jej ujęcie teoretyczne,Charakter prawny, aksjologię i zasady ustrojowe Unii Europejskiej,Ochronę praw człowieka w systemie integracyjnym i znaczenie obywatelstwa UE,Podział kompetencji i strukturę instytucjonalną UE,Źródła prawa Unii Europejskiej oraz problematykę tworzenia i stosowania prawa UE w państwach członkowskich,Relację między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich i mechanizmy zapewniające skuteczność prawa unijnego,Ochronę prawną zapewnianą przez Trybunał Sprawiedliwości UE,Problematykę dotyczącą unijnego systemu finansowego i unii walutowej,Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,Swobody rynku wewnętrznego UE.Podręcznik prezentuje aktualny stan wiedzy w zakresie prawa integracji europejskiej. Przedstawiono w nim najnowsze tendencje w praktyce ustrojowej Unii Europejskiej w świetle ostatnich wyzwań, takich jak: pandemia COVID-19, brexit, kryzysy, które dotknęły UE i jej państwa, a zwłaszcza finansowy i gospodarczy, problem walki z terroryzmem, wyzwania kolejnych fal uchodźczych, zmian klimatycznych, erozji zasady praworządności w niektórych państwach, wojny w Ukrainie. Podręcznik odnosi się do wszystkich tych czynników, co jest jego niezaprzeczalną wartością.Uwzględniono także dynamikę relacji Unii Europejskiej i państw członkowskich, poruszając istotną problematykę zapewniania skuteczności prawu UE.Wykład jest bogato ilustrowany orzeczeniami sądowymi, w tym TSUE, ETPC i sądów krajowych.

107,10 zł
Więcej
Prawo spadkowe
10 %

Prawo spadkowe

Elżbieta Skowrońska-Bocian
C.H. Beck

Podręcznik "Prawo spadkowe" zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego.Przedstawiono w nim m.in.:pojęcie i skład spadku,dziedziczenie ustawowe,testament jako podstawę dziedziczenia,formę i treść testamentu,stanowisko prawne spadkobiercy,zachowek,wspólność majątku spadkowego i dział spadku,umowy dotyczące spadku. W 14. wydaniu uwzględniono dotychczasowe zmiany przepisów, a także uaktualniono literaturę przedmiotu i orzecznictwo.Jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Uwzględniono w nim jednak problemy powstające w praktyce stosowania norm prawa spadkowego – stąd odwołania do orzecznictwa przede wszystkim Sądu Najwyższego. Podręcznik może zatem stanowić także pomoc dla praktyki.

62,10 zł
Więcej
Wstęp do prawoznawstwa
10 %

Wstęp do prawoznawstwa

ChauvinTatiana , Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek
C.H. Beck

Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa.Opracowanie zawiera podział na trzy części:poświęconą naukom prawnym,omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:Podstawowych koncepcji prawa,Wieloznaczności terminu „prawo",Sprawiedliwości jako podstawy wartości prawa,Prawa jako zjawiska politycznego,Rodzajów norm i przepisów,Obowiązywania prawa,Tworzenia prawa,Wykładni prawa i rozumowania prawniczego,Stosunków prawnych,Odpowiedzialności prawnej. Skrypt stanowi bardzo dobre źródło służące zrozumieniu prawa i praktyki prawniczej.

53,10 zł
Więcej
Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Promocja!
10 %

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji

Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym
Nowość
Promocja!
10 %

Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym

Łukasz Kurek, Jerzy Stelmach
Wolters Kluwer Polska

Na okładce został zreprodukowany miedzioryt Jacka Gaja Zuzanna, który w naszym przekonaniu najpełniej wyraża przesłanie tej książki. Przypomnijmy, że pochodząca ze Starego Testamentu (z Księgi Daniela) przypowieść przynajmniej od XVI wieku jest stale obecnym tematem w sztuce europejskiej. Zuzannę i starców, Zuzannę z sędziami, Zuzannę w kąpieli czy po prostu Zuzannę malowali m.in. Tintoretto, Rubens oraz Rembrandt.

53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Polski proces karny
Nowość
Promocja!
10 %

Polski proces karny

Paweł Wiliński, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Martyna Kusak, S...
Wolters Kluwer Polska

Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne + Prawo rodzinne i opiekuńcze - seria Przed egzaminem
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
23 %
Prawo karne. Testy i kazusy
Promocja!
10 %

Prawo karne. Testy i kazusy

Anna Jaworska-Wieloch
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery warianty odpowiedzi. Zmierzają do sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, na tle konkretnych stanów faktycznych, przy użyciu kilku instytucji prawa karnego. Na początku każdego testu jest cytowany odpowiedni przepis Kodeksu karnego, potrzebny do rozwiązania kazusu.

53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Proces karny
Nowość
Promocja!
10 %

Proces karny

Dominika Czerniak, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka
Wolters Kluwer Polska

Podręcznik jest wzbogacony m.in. o materiały z akt spraw karnych, poddane anonimizacji, które są dostępne na stronie www.proces-karny.wolterskluwer.pl po wpisaniu indywidualnego kodu zamieszczonego w książce.

80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Prawo karne
Promocja!
10 %

Prawo karne

Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna He...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, które w szerokim zakresie objęły prawo karne. Poszczególne rozdziały zawierają pytania kontrolne oraz zestawy kazusów.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej

Wybieraj z kategorii podręczników akademickich

Seria Przed egzaminem

Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
10 %

Postępowanie cywilne. Przed egzaminem

Piotr Gil , Izabella Gil, Emilia Gil
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i zawarte w książce odpowiedzi. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce.

44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Postępowanie karne. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
10 %

Postępowanie karne. Przed egzaminem

Kazimierz Leżak
Wolters Kluwer Polska

Niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z postępowania karnego.

44,10 zł
49,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawo cywilne. Przed egzaminem + Postępowanie cywilne. Przed egzaminem + Zbiór cywilny PLUS
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
25 %
PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne - seria Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
20 %
Prawo cywilne. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo cywilne. Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Kamieński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu prawa cywilnego materialnego. Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i weryfikację prawidłowości udzielonych odpowiedzi.

44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo rzymskie. Przed egzaminem [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
10 %

Prawo rzymskie. Przed egzaminem [PRZEDSPRZEDAŻ]

Grzegorz Blicharz, Joanna Kruszyńska-Kola
Wolters Kluwer Polska

W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia z zakresu prawa rzymskiego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału. 

44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem

Joanna Zajączkowska-Burtowy
Wolters Kluwer Polska

Nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed sprawdzianem – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce.

44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Zbiór cywilny PLUS 2022 + Zbiór karny PLUS 2022 - pakiet dwóch zbiorów
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
25 %

Zbiór cywilny PLUS 2022 + Zbiór karny PLUS 2022 - pakiet dwóch zbiorów

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na sierpień 2022 r.

148,52 zł
198,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Nowość
Promocja!
25 %

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny

Wolters Kluwer Polska

Ważne zmiany: Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zastępuje ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

74,26 zł
99,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I)
Nowość
Promocja!
25 %

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I)

Wolters Kluwer Polska

Ważne zmiany: Nowe możliwości przeprowadzenia posiedzenia jawnego na odległość.
Rozszerzenie zakresu przedmiotów niepodlegających egzekucji sądowej.

74,26 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów
Nowość
Promocja!
10 %

Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 sierpnia 2022 r.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe
Nowość
Promocja!
10 %

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe

Wolters Kluwer Polska

Najnowsze zmiany:
• zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności,
• rozszerzono zadania Państwowej Inspekcji Pracy,
• wysokość dofinansowania projektów dotyczących działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej zatrudnionych.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Nowość
Promocja!
10 %

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wolters Kluwer Polska

Nowości:
- możliwości doręczenia pisma na konto w systemie teleinformatycznym;
- możliwość doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- tryb badania wymogów niezawisłości i bezstronności w związku z utworzeniem Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Nowość
Promocja!
10 %

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych

Wolters Kluwer Polska

Ważne zmiany:
- nowe regulacje prawa holdingowego,
- możliwość automatycznego przekazywania informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy
Nowość
10 %

Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

W najnowszym 11. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
– z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807),
– z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1098),
– z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301).

16,11 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Przepisy
Nowość
10 %

Kodeks cywilny. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące m.in. przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej, instytucji wyzysku oraz odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

11,61 zł
Więcej
Kodeks karny. Przepisy
Nowość
10 %

Kodeks karny. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
• z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,
• z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

11,61 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Nowość
10 %

Kodeks postępowania karnego. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny: 12 sierpnia 2022 r.

14,31 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę