Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Poradnik

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie

Wiesław Maria Grudzewski , Krystyna Hejduk Irena, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz
Wolters Kluwer Polska
Wprowadzona przez autorów i sukcesywnie rozwijana koncepcja zaufania w zarządzaniu (zarządzania zaufaniem) ma charakter nowatorski na skalę światową.
45,99 zł
63,00 zł
Więcej
Spadki. Poradnik
Promocja!
Promocja!

Spadki. Poradnik

Jarosław Turłukowski
Wolters Kluwer Polska
Jeśli chcesz mieć wpływ na losy swojego majątku i sporządzić testament, jeśli otrzymałeś spadek lub jesteś uwikłany w spór z innymi spadkobiercami co do podziału spadku, ten poradnik pomoże Ci podjąć właściwe działania.Spadki. Poradnik to omówienie całokształtu problematyki prawa spadkowego, zaczy....
35,77 zł
49,00 zł
Więcej
Jakość i marketing usług medycznych
Promocja!
Promocja!

Jakość i marketing usług medycznych

Katarzyna Krot
Wolters Kluwer Polska
Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia.
37,96 zł
52,00 zł
Więcej
Dyrektor szkoły. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!
Promocja!

Dyrektor szkoły. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Krzysztof Gawroński
Wolters Kluwer Polska
Książka powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych i decyzyjnych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery edukacji.
35,77 zł
49,00 zł
Więcej
Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne
Promocja!
Promocja!

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Jan Koleśnik, Maciej Rewieński
Wolters Kluwer Polska
"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"
29,94 zł
41,00 zł
Więcej
Strategia, finanse i koszty szpitala
Promocja!
Promocja!

Strategia, finanse i koszty szpitala

Jan Stępniewski
Wolters Kluwer Polska
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.
45,99 zł
73,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy
Promocja!
Promocja!

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy

Jarosław Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.12.2007 r. Publikacja przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji.
37,96 zł
52,00 zł
Więcej
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
Promocja!
Promocja!

Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe

Mariusz Gotowicz
Wolters Kluwer Polska
Największym atutem doradcy podatkowego czy osoby prowadzącej biuro rachunkowe nie jest majątek lub produkt (usługa), lecz umiejętności i wiedza zawodowa, które jednak nie doprowadzą do zdobycia przewagi na rynku usług doradczych bez zastosowania podstawowych zasad marketingu.
68,54 zł
93,90 zł
Więcej
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli
Promocja!
Promocja!

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli

Krzysztof Lodziński
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja jest zbiorem pytań i odpowiedzi dotyczących kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
28,47 zł
39,00 zł
Więcej
Intercyzy - umowy małżeńskie
Promocja!
Promocja!

Intercyzy - umowy małżeńskie

Alicja Brzezińska
Wolters Kluwer Polska
Intercyza i testament stają się elementem świadomego decydowania o swoim majątku obecnym i przyszłym oraz o sytuacji majątkowej następnych pokoleń.
49,75 zł
68,15 zł
Więcej
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja

Michał Szwabe
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi praktyczny poradnik dla osób realizujących projekty finansowane ze środków publicznych, w tym projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
45,99 zł
73,00 zł
Więcej
Marketing w szkolnictwie.
Promocja!
Promocja!

Marketing w szkolnictwie.

Hanna Hall
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie na temat adaptacji marketingu do potrzeb instytucji edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
24,82 zł
39,00 zł
Więcej
Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu
Promocja!
Promocja!

Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu

Grzegorz Mazurek
Wolters Kluwer Polska
Książka ta stanowi kompendium wiedzy na temat biznesowego wykorzystania wirtualnych pamiętników - blogów.
43,07 zł
59,00 zł
Więcej
Regiony w procesie integracji europejskiej
Promocja!
Promocja!

Regiony w procesie integracji europejskiej

Krzysztof Tomaszewski
Wolters Kluwer Polska
Książka dotyczy problematyki obecności regionów w procesie integracji europejskiej. Ukazuje regiony w akcji, przez pryzmat ich działań na szczeblu narodowym i wspólnotowym. Jest to podejście badawcze odbiegające od spotykanych na rynku wydawniczym analiz o charakterze formalnoprawnym. Autor podjął p....
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji
Promocja!
Promocja!

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji

Marcin Żemigała
Wolters Kluwer Polska
Celem tej publikacji jest pokazanie nowej roli przedsiębiorstwa jako organizacji przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu.
32,85 zł
52,00 zł
Więcej
Strategie marketingowe na rynku politycznym
Promocja!
Promocja!

Strategie marketingowe na rynku politycznym

Michał Jaśniok
Wolters Kluwer Polska
Osiąganie przewagi na rynku politycznym powinno dokonywać się przez opracowanie i wdrażanie skoordynowanych i dostosowanych do sytuacji politycznej strategii.
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Controlling w realizacji usług publicznych gminy
Promocja!
Promocja!

Controlling w realizacji usług publicznych gminy

Leszek Borowiec
Wolters Kluwer Polska
Controlling jako instrument, który poprzez planowanie, kontrolę i sterowanie umożliwia realizację założonych celów jednostki, może skutecznie wspomagać realizację usług.
43,80 zł
69,30 zł
Więcej
Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych
Promocja!
Promocja!

Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych

Sylwia Przytuła
Wolters Kluwer Polska
Głównym celem tej publikacji jest pokazanie praktyki doboru menedżerów w firmach międzynarodowych działających w Polsce.
37,96 zł
52,00 zł
Więcej
Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia?
Promocja!
Promocja!

Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia?

Mateusz Ciesielski
Wolters Kluwer Polska
Autor omawia sytuację osób, które zdecydowały się na zmianę pracy.
21,17 zł
29,00 zł
Więcej
Mam już pracę! Prawo w pracy
Promocja!
Promocja!

Mam już pracę! Prawo w pracy

Magdalena Stojek-Siwińska
Wolters Kluwer Polska
Autorka krok po kroku omawia najważniejsze wymogi formalne związane z procesem wykonywania pracy.
10,94 zł
14,99 zł
Więcej
Kodeks celny - elementy kalkulacyjne
Promocja!
Promocja!

Kodeks celny - elementy kalkulacyjne

Janusz Radzewicz
Wolters Kluwer Polska
Celem podręcznika jest stworzenie prostego narzędzia pozwalającego na zrozumienie wysokospecjalistycznego języka, jakim jest wspólnotowe prawo celne.
47,38 zł
64,90 zł
Więcej
Opodatkowanie działalności kulturalnej
Promocja!
Promocja!

Opodatkowanie działalności kulturalnej

Rafał Golat
Wolters Kluwer Polska
Autor uwzględnił wszystkie zmiany systemowe z ostatniego okresu, w tym wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówienie poszczególnych zagadnień zilustrował przykładami i pomocniczymi zestawieniami graficznymi.
32,89 zł
45,05 zł
Więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla

Elżbieta Jędrych
Wolters Kluwer Polska
Autorzy książki kompleksowo omówili najważniejsze problemy zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji
40,15 zł
55,00 zł
Więcej
Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital
Promocja!
Promocja!

Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital

Halina Waniak-Michalak
Wolters Kluwer Polska
W przystępny sposób zaprezentowano tu zasady funkcjonowania pozabankowych instytucji finansowych, ich obszar działalności oraz czynniki zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie ich strategii (w tym dobór inwestycji).
45,99 zł
63,00 zł
Więcej
Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy
Promocja!
Promocja!

Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy

Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski
Wolters Kluwer Polska
Opis sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym w polskich firmach oraz wycena i raportowanie o jego wielkości i potencjale.
45,99 zł
63,00 zł
Więcej
Rola i zadania dyrektora finansowego
Promocja!
Promocja!

Rola i zadania dyrektora finansowego

Agata Adamska
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera szeroki przegląd metod i technik użytecznych w pracy nowoczesnego menedżera kierującego działem finansowym. Omawia zadania dyrektora finansowego zależne od jego pozycji w przedsiębiorstwie - od rozwiązywania bieżących problemów zarządzania finansami do zadań o charakterze strategiczn....
59,79 zł
81,90 zł
Więcej
Szkolenia pracowników a rozwój organizacji
Promocja!
Promocja!

Szkolenia pracowników a rozwój organizacji

Małgorzata Kossowska, Iwona Sołtysińska
Wolters Kluwer Polska
Polityka szkoleniowa a zarządzanie
50,37 zł
69,00 zł
Więcej
Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników. Praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI
Archiwum
Archiwum

Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników. Praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI

Holly Burkett, J.Jack Phillips, Pulliam Phillips Patricia, Drew Stone Ron
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono najważniejsze informacje o metodologii ROI oraz sposoby rozwiązywania problemów i pokonywania barier związanych z wdrażaniem tego procesu.
Więcej
Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą
Archiwum
Archiwum

Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą

D.Michael Abrashoff
Książka kapitana D. Michaela Abrashoffa jest wyjątkowo ciekawą lekcją przywództwa. Autor opisuje swoje doświadczenie zdobyte na służbie w Marynarce Stanów Zjednoczonych, podczas dowodzenia okrętem USS Benfold. Jego przemyślenia dotyczące kierowania załogą są uniwersalne i mogą zainspirować każdego l....
Więcej
Istotą przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyć serca i umysły
Archiwum
Archiwum

Istotą przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyć serca i umysły

Robin Ryde
Wolters Kluwer Polska
Rozmawianie jest podstawą przywództwa i efektywnego wprowadzania zmian Przywództwo i zmiany organizacyjne zaczynają się od myślenia o problemach i możliwościach ich rozwiązania. Każdy zainteresowany zmianami lub rozwijaniem cech przywódczych powinien zrozumieć, czym jest proces myślenia. Warto p....
Więcej
Prawnicy przyszłości
Archiwum
Archiwum

Prawnicy przyszłości

Richard Susskind
Wolters Kluwer Polska
Na co muszą być przygotowani prawnicy przyszłości? Wirtualne sądy, globalne, internetowe firmy prawnicze, liberalizacja rynkowa, komodytyzacja, outsourcing, symulacja usług prawnych online...
Więcej
Elastyczność w świadczeniu usług
Archiwum
Archiwum

Elastyczność w świadczeniu usług

Mohi Ahmed, Marc Silvester
Wolters Kluwer Polska
Autorzy książki, dyrektor technologiczny i dyrektor rozwoju strategii w Fujitsu, prezentują koncepcję elastyczności w świadczeniu usług, z powodzeniem realizowaną w ich firmie. Przedstawiają proste, a zarazem skuteczne zasady dotyczące projektowania usług: opartych na silnej więzi z klientem, e....
Więcej
ABC służby cywilnej
Archiwum
Archiwum

ABC służby cywilnej

Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej.
Więcej
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi
Archiwum
Archiwum

Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi

E.Brian Becker, A.Mark Huselid, Dave Ulrich
Wolters Kluwer Polska
Poznaj wskazówki, jak tworzyć, rozwijać i wdrażać system pomiaru wykorzystujący kartę wyników zarządzania zasobami ludzkimi.
Więcej
Siedem kultur kapitalizmu - USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia
Archiwum
Archiwum

Siedem kultur kapitalizmu - USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia

Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars
Wolters Kluwer Polska
AMERYKANIE kierują się przekonaniem, że człowiek może i powinien panować nad otoczeniem. Każdy odpowiada za swój los, zwycięzca bierze wszystko, a nieudacznik sam sobie winien. HOLENDRZY w odwiecznej walce z morzem nauczyli się, że środowisko jest obdarzone potężną sita. Nie są przekonani, że rzą....
Więcej
Dialog organizacyjny
Archiwum
Archiwum

Dialog organizacyjny

Aleksandra Bławat, Anna Drobny
Wolters Kluwer Polska
Dialog organizacyjny to ekscytująca podróż w świat firmy zarządzanej w pełni partycypacyjnie. W jej trakcie śledzimy historię wdrażania przełomowej zmiany organizacyjnej, na jaką zdecydowała się jedna z niewielkich krakowskich firm
Więcej
Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aspekty teoretyczno-praktyczne
Archiwum
Archiwum

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aspekty teoretyczno-praktyczne

Władysław Grześkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 26.11.2007 r. Jedyna dotychczas na rynku wydawniczym, publikacja, która tak szczegółowo prezentuje złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracji - przede wszystkim w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Nacz....
Więcej