Facebook
Kategorie MENU
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 512
Więcej informacji

W książce przedstawiono proces rozwiązywania sporów w drodze mediacji, w tym wskazano, w jaki sposób dobiera się konkretną metodę w myśl najszerzej obecnie komentowanej metody dispute management.

Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 512
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.

Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów,...

Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.

Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów, mających doświadczenie zarówno w reprezentowaniu stron, jak i prowadzeniu mediacji.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Opracowanie zainteresuje uczestników procesu mediacji, w tym mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osoby będące stronami.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 512
Seria: Metodyki
Rodzaj: Metodyka
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8223-809-9
Kod towaru: KAM-4152 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Robert Bogdzio - doktor prawa, adwokat,  członek Izby Adwokackiej w Warszawie, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Marta Charkiewicz - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Agnieszka Daniszewska–Zujko - doktor prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Robert Bogdzio - doktor prawa, adwokat,  członek Izby Adwokackiej w Warszawie, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Marta Charkiewicz - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Agnieszka Daniszewska–Zujko - doktor prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Marcjanna Dębska - adwokat,  mediator Centrum Mediacji przy NRA, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna Effort-Szczepaniak - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Mediator i członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, stały mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Łodzi. Prowadzi szkolenia w ramach kursów uprawniających do wykonywania zawodu mediatora oraz wykłady z zakresu mediacji gospodarczej na Wyższej Szkole Bankowej.

Katarzyna Fulko - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Piotr Fik - adwokat, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji ORA. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Katarzyna Golusińska - doktor nauk prawnych, adwokat, mediator. Członek Rady Konsultacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Członek Stowarzyszenia „wartomediować”. Adiunkt w Wyższej Szkole Logistyki.  

Joanna Gręndzińska - adwokat, mediator, wykładowca prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów.

Liliana Indan-Pykno – adwokat i mediator; absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Prawa Niemieckiego i Westfälische Wilhelms-Universität w Münster dla studentów polskich; od 2014 r. prowadzi kancelarię adwokacką oraz praktykę mediacyjną; wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w latach 2018–2020 koordynator ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, obecnie członek Kolegium Redakcyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autorka publikacji z zakresu mediacji.

Paweł Janus - adwokat, mediator, wykładowca akademicki i nauczyciel w szkołach policealnych, trener z zakresu mediacji, negocjacji, prawa i windykacji należności.

Angelika Jędryka-Pihut - adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym i spadkowym, a także w obsłudze prawnej przedsiębiorców; jest niezwykle skrupulatna, skuteczna i profesjonalna, mediator przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Anna Koropczuk - doktor nauk prawnych; adwokat związany z izbą wrocławską; członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowany mediator (VCC) wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Świdnicy; trener i egzaminator VCC, uczestniczyła w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, z zakresu prawa bankowego.

Erwin Kruczoń - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Martyna Maciejewska-Przyłucka - adwokat, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Magdalena Makieła - doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter, mediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych, wykładowca akademicki i wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczej, przeprowadziła dziesiątki mediacji z których większość zakończyła się podpisaniem ugód. Autor licznych publikacji naukowych. Wpisana na listy mediatorów m.in. Centrum Mediacyjne przy NRA i CAM przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Członek ECBA,EFCL i innych.

Aneta Mendrek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Instytucie Prawa UE w Krakowie, starszy wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UJ, adwokat, stały mediator, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Julianna Pawlak - adwokat, mediator przy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Cezary Rogula – adwokat; od 2019 r. wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; stały mediator i mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; ekspert międzynarodowych konkursów mediacyjnych; uczestniczył w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych.

Marta Ruszkiewicz - adwokat, psycholog, mediator, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauki, Instytut Nauk Prawnych, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka w Poznaniu. 

Piotr Ruszkiewicz - adwokat, mediator, wykładowca akademicki, wykładowca Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, w latach 2016-2021 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. 

Paulina Rzeszut - adwokat, Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Małgorzata Szwedowska - adwokat, mediator Centrum Mediacji  przy NRA oraz przy IA w Warszawie; prowadzi mediacje (w tym grupowe) oraz warsztaty i szkolenia dla firm i organizacji z rozwiązywania konfliktów; pracuje w nurcie Nonviolent Communication.

Monika Spieler - adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mediator i członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, psycholog, szkoleniowiec. 

Wioleta Sejbuk - adwokat, ekspert z zakresu prawa pracy, mediator  Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2011 r. występuje w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom w obszarze prawa własności intelektualnej.

Dobrosława Tomzik - adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, pracownik naukowo- dydaktyczny, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stały mediator na liście prezesa SO w Katowicach, autor publikacji z zakresu prawa i procedury cywilnej oraz prawa medycznego.

Karolina Barbara Wojciechowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Adwokat, mediator Centrum Mediacji przy NRA wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykładowca szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego z ramienia NRA. 

Agnieszka Zemke-Górecka – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; adwokat; od 2021 r. wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej; od 2019 r. prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którą reprezentuje w Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości; stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku; członek Wschodniego Sądu Arbitrażowego Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Anna Zielińska–Turek - adwokat, Kierownik Centrum Mediacyjnego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, wieloletni mediator w sporach sądowych i pozasądowych, stały mediator z listy  prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz z listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie  i  listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, prowadzi wykłady z zakresu mediacji oraz warsztaty mediacyjne.

Piotr Zięba - adwokat, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek ORA w Kielcach.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Kasia
Mediacja w praktyce to obowiązkowy podręcznik dla każdego, kto chce zajmować się tym w przyszłości, bądź przerabia ten temat na studiach. Mnie lektura przydała się do egzaminu. Bardzo obszerna książka, wiele można się nauczyć
Gabriela
Mediacja w praktyce to kompleksowa i merytoryczna publikacja dotycząca sposobów skutecznego prowadzenia mediacji. Szczegółowo zostały opisane role radców prawych oraz adwokatów. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę