Facebook
Kategorie MENU
Zestaw
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

Metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym | Sprawdź >>

Ico_Gray_17.gif [486 B]Mediacja jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące metodyki pracy mediatora oraz jego odpowiedzialności za działania podejmowane podczas prowadzenia postępowania mediacyjnego.
Rozważania koncentrują się na kwestiach materialno-prawnych związanych z problematyką systematyzacji i ustalenia zakresu odpowiedzialności mediatora:
• wobec stron postępowania cywilnego,
• wewnątrzinstytucjonalnej (...

Metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym | Sprawdź >>

Ico_Gray_17.gif [486 B]Mediacja jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące metodyki pracy mediatora oraz jego odpowiedzialności za działania podejmowane podczas prowadzenia postępowania mediacyjnego.
Rozważania koncentrują się na kwestiach materialno-prawnych związanych z problematyką systematyzacji i ustalenia zakresu odpowiedzialności mediatora:
• wobec stron postępowania cywilnego,
• wewnątrzinstytucjonalnej (w razie zrzeszenia mediatora w ośrodku mediacyjnym),
• etycznej,
• karnej i odszkodowawczej.

Autorzy przedstawiają konsekwencje niewłaściwego prowadzenia mediacji oraz omawiają pojawiające się w środowisku wątpliwości dotyczące regulacji w zakresie wymagań stawianych mediatorom. W publikacji zawarto wzory:
• umowy o mediację,
• zgody na mediację,
• monologu mediatora,
• zaproszenia na mediację.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Publikacja jest kompendium wiedzy dla przyszłych mediatorów.


 

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika | Sprawdź >>

Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji.

Ico_Gray_17.gif [486 B] Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.

Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów, mających doświadczenie zarówno w reprezentowaniu stron, jak i prowadzeniu mediacji.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Opracowanie zainteresuje uczestników procesu mediacji, w tym mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osoby będące stronami.

Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria: Metodyki
Rodzaj: Metodyka
Okładka:
Format:
Towar w kategorii: , Postępowanie cywilne , Prawo cywilne

Autorzy

Agnieszka Daniszewska–Zujko - doktor prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Agnieszka Zemke-Górecka – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; adwokat; od 2021 r. wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej; od 2019 r. prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którą reprezentuje w Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości; stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku; członek Wschodniego Sądu Arbitrażowego Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Aneta Mendrek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Instytucie Prawa UE w Krakowie, starszy wykładowca w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UJ, adwokat, stały mediator, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Angelika Jędryka-Pihut - adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym i spadkowym, a także w obsłudze prawnej przedsiębiorców; jest niezwykle skrupulatna, skuteczna i profesjonalna, mediator przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Anna Koropczuk - doktor nauk prawnych; adwokat związany z izbą wrocławską; członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowany mediator (VCC) wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Świdnicy; trener i egzaminator VCC, uczestniczyła w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, z zakresu prawa bankowego.

Anna Zielińska–Turek - adwokat, Kierownik Centrum Mediacyjnego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, wieloletni mediator w sporach sądowych i pozasądowych, stały mediator z listy  prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz z listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie  i  listy Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, prowadzi wykłady z zakresu mediacji oraz warsztaty mediacyjne.

Cezary Rogula – adwokat; od 2019 r. wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; stały mediator i mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; ekspert międzynarodowych konkursów mediacyjnych; uczestniczył w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych.

Dobrosława Tomzik - adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, pracownik naukowo- dydaktyczny, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stały mediator na liście prezesa SO w Katowicach, autor publikacji z zakresu prawa i procedury cywilnej oraz prawa medycznego.

Erwin Kruczoń - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Joanna Gręndzińska - adwokat, mediator, wykładowca prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów.

Julianna Pawlak - adwokat, mediator przy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Karolina Barbara Wojciechowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Adwokat, mediator Centrum Mediacji przy NRA wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykładowca szkolenia dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego z ramienia NRA. 

Katarzyna Effort-Szczepaniak - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Mediator i członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, stały mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Łodzi. Prowadzi szkolenia w ramach kursów uprawniających do wykonywania zawodu mediatora oraz wykłady z zakresu mediacji gospodarczej na Wyższej Szkole Bankowej.

Katarzyna Fulko - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Katarzyna Golusińska - doktor nauk prawnych, adwokat, mediator. Członek Rady Konsultacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Członek Stowarzyszenia „wartomediować”. Adiunkt w Wyższej Szkole Logistyki.  

Liliana Indan-Pykno – adwokat i mediator; absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Prawa Niemieckiego i Westfälische Wilhelms-Universität w Münster dla studentów polskich; od 2014 r. prowadzi kancelarię adwokacką oraz praktykę mediacyjną; wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w latach 2018–2020 koordynator ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, obecnie członek Kolegium Redakcyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autorka publikacji z zakresu mediacji.

Maciej Indan-Pykno – doktor nauk prawnych; adwokat i mediator; od 2013 r. prowadzi kancelarię adwokacką, a swoją praktykę rozszerzył o działalność mediacyjną; w kadencji 2016–2020 członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie; były członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu; obecnie wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autor publikacji z zakresu myśli polityczno-prawnej i prawa europejskiego.

Magdalena Makieła - doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter, mediator specjalizujący się w sprawach gospodarczych, wykładowca akademicki i wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczej, przeprowadziła dziesiątki mediacji z których większość zakończyła się podpisaniem ugód. Autor licznych publikacji naukowych. Wpisana na listy mediatorów m.in. Centrum Mediacyjne przy NRA i CAM przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Członek ECBA,EFCL i innych.

Marcjanna Dębska - adwokat,  mediator Centrum Mediacji przy NRA, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marta Charkiewicz - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Marta Ruszkiewicz - adwokat, psycholog, mediator, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauki, Instytut Nauk Prawnych, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka w Poznaniu. 

Martyna Maciejewska-Przyłucka - adwokat, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Małgorzata Szwedowska - adwokat, mediator Centrum Mediacji  przy NRA oraz przy IA w Warszawie; prowadzi mediacje (w tym grupowe) oraz warsztaty i szkolenia dla firm i organizacji z rozwiązywania konfliktów; pracuje w nurcie Nonviolent Communication.

Monika Spieler - adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mediator i członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, psycholog, szkoleniowiec. 

Paulina Rzeszut - adwokat, Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Paweł Janus - adwokat, mediator, wykładowca akademicki i nauczyciel w szkołach policealnych, trener z zakresu mediacji, negocjacji, prawa i windykacji należności.

Piotr Fik - adwokat, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji ORA. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Piotr Ruszkiewicz - adwokat, mediator, wykładowca akademicki, wykładowca Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, w latach 2016-2021 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. 

Piotr Zięba - adwokat, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek ORA w Kielcach.

Robert Bogdzio - doktor prawa, adwokat,  członek Izby Adwokackiej w Warszawie, mediator Centrum Mediacji przy NRA.

Wioleta Sejbuk - adwokat, ekspert z zakresu prawa pracy, mediator  Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2011 r. występuje w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom w obszarze prawa własności intelektualnej.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę