Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 maja 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 896
Więcej informacji

Opis publikacji

Poradnik przedstawia wszystkie praktyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata w Polsce. Jest dziełem ponad 30 autorek i autorów – wybitnych specjalistów, przedstawicieli tej profesji.

Z „Meritum adwokata i adwokatki” dowiesz się między innymi:

 • Jak założyć i prowadzić kancelarię?

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem i radzą, jak skutecznie zarządzać kancelarią adwokacką.

 • Jak podejmować skuteczne działania marketingowe?

Poruszone są zagadnienia zwią...

Poradnik przedstawia wszystkie praktyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata w Polsce. Jest dziełem ponad 30 autorek i autorów – wybitnych specjalistów, przedstawicieli tej profesji.

Z „Meritum adwokata i adwokatki” dowiesz się między innymi:

 • Jak założyć i prowadzić kancelarię?

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem i radzą, jak skutecznie zarządzać kancelarią adwokacką.

 • Jak podejmować skuteczne działania marketingowe?

Poruszone są zagadnienia związane z reklamą i działalnością marketingową w praktyce zawodowej, w tym w mediach społecznościowych. Omówione są także wskazówki, co klientów motywuje do podjęcia współpracy z kancelarią a co stanowi dla nich barierę.

 • Jak ustalać systemy wynagrodzenia z klientami?

Autorzy omawiają różne modele wynagradzania i podpowiadają, jakie rozwiązania są najkorzystniejsze (m.in. stawka godzinowa, ryczałt, system ryczałtowo-godzinowy, stałą opłata za sprawę, success fee).

 • Jak wdrożyć i stosować procedury AML (Anti Money Laundering)?

Poradnik wskazuje podstawowe regulacje oraz gdzie można znaleźć wzory procedur i oświadczeń oraz jakie kary grożą za niewykonanie obowiązków nałożonych ustawą (m. in. w przypadku adwokatów do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro).

 • Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo danych w kancelarii?

Autorzy wyjaśniają jakie konkretne środki techniczne i organizacyjne należy wdrożyć aby  wypełnić obowiązki nałożone prawem. Wskazują jak w praktyce należy chronić dane przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Autorzy dużo uwagi poświęcają researchowi prawnemu. Przedstawiają wskazówki, jak skutecznie pozyskiwać informacje zarówno z publicznych baz danych, jak i komercyjnych systemów informacji prawnej.

Szczegółowo omawiają ponadto:

 • postępowanie dyscyplinarne,
 • zasady reprezentacji klientów wyznaczonych z urzędu w różnych kategoriach spraw,
 • reprezentację dziecka oraz występowanie jako kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu,
 • praktyczne aspekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • metodykę prowadzenia spraw z zakresu wielu dziedzin prawa,
 • reprezentację klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE.


Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim adwokatek i adwokatów już prowadzących lub rozpoczynających działalność zawodową, a także dla aplikantów prawniczych; zainteresuje również przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy planują podjąć nowe wyzwania zawodowe.


„Nikt wcześniej nie zdecydował się na przygotowanie pozycji, która podejmowałaby te zagadnienia, i to w tak szerokim zakresie. Odnajdą bowiem Państwo w publikacji kompleksową wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu zawodowego, przebiegu aplikacji adwokackiej, warunkach wykonywania zawodu, w tym o praktycznych aspektach zakładania, działalności i likwidacji kancelarii adwokackiej. Rozdziały poświęcone metodom prowadzenia określonych spraw, w tym specyfice postępowań z urzędu oraz istocie innych, dodatkowych ról adwokackich, stanowią cenne źródło praktycznych wskazówek. (…) Informacje o specyfice i różnych formach wykonywania tego zawodu, świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcji kuratora, arbitra lub mediatora mogą uświadomić Czytelnikom wymagania i bariery w codziennej pracy zawodowej członków i członkiń palestry.”

Ze wstępu

adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-04-10
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 896
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo karne , Prawo karne materialne
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-540-6, pdf 978-83-8358-657-1
Kod towaru: KAM-4901 W01P01, EBO-3981 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Paweł Wiliński [ORCID: 0000-0002-3798-7879] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zaś w latach 2009–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz w latach 2016–2023 Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010–2012, 2015–2016). W latach 2001–2017 pracownik Trybunału Konstytucyjnego, wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Przewodniczący Rady Fundacji Sunflowers, członek Stowarzyszenia Ochrony Praworządności (dawniej im. Hołdy), oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Autor i redaktor ponad 200 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego i europejskiego.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska ‒ doktor nauk prawnych, adwokatka, obrończyni i pełnomocniczka w procesach karnych; wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; organizatorka i przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich; autorka publikacji i opinii prawnych z zakresu procesu karnego oraz etyki adwokackiej; wieloletnia wykładowczyni z zakresu procedury karnej.

Radosław Baszuk – adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie; partner w kancelarii Baszuk Czernicka Baszuk Adwokacka Spółka Partnerska. W latach 2007–2016 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współautor książek pt. Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (Warszawa 2015), Prawo o Adwokaturze. Komentarz (Warszawa 2023); autor publikacji dotyczących procedury karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Paweł Wiliński [ORCID: 0000-0002-3798-7879] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, zaś w latach 2009–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz w latach 2016–2023 Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010–2012, 2015–2016). W latach 2001–2017 pracownik Trybunału Konstytucyjnego, wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Przewodniczący Rady Fundacji Sunflowers, członek Stowarzyszenia Ochrony Praworządności (dawniej im. Hołdy), oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Autor i redaktor ponad 200 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego i europejskiego.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska ‒ doktor nauk prawnych, adwokatka, obrończyni i pełnomocniczka w procesach karnych; wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; organizatorka i przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich; autorka publikacji i opinii prawnych z zakresu procesu karnego oraz etyki adwokackiej; wieloletnia wykładowczyni z zakresu procedury karnej.

Radosław Baszuk – adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie; partner w kancelarii Baszuk Czernicka Baszuk Adwokacka Spółka Partnerska. W latach 2007–2016 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współautor książek pt. Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (Warszawa 2015), Prawo o Adwokaturze. Komentarz (Warszawa 2023); autor publikacji dotyczących procedury karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Łukasz Chojniak – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i Rzecznik Dyscyplinarny warszawskiej Adwokatury w latach 2013–2016, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce oraz podręcznika akademickiego do procedury karnej.

Marcin Ciemiński – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, partner w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częsty prelegent podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.

Joanna Dominowska – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor i wykładowca prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,; od 2002 adwokatka w Izbie Warszawskiej, prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w prawie rodzinnym i spadkowym oraz wykłady dla aplikantów adwokackich w Izbie Warszawskiej; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa rodzinnego i fundacyjnego.

Mariusz Godlewski – adwokat; asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; wykładowca akademicki, wiceprzewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; członek Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości” w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autor publikacji z zakresu prawa ustrojowego.

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka oraz obrończyni praw człowieka. Jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Aktywnie angażuje się także w obronę praw kobiet, wspierając w tym zakresie szereg organizacji pozarządowych. Współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy zajmującej się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków destrukcji trójpodziału władz, praworządności oraz edukacją obywatelską. Od 2006 r. związana z kancelarią Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Krużewski i wspólnicy, w której odpowiada za praktykę pro bono i rozwój odpowiedzialnego biznesu. Uczestniczy regularnie w procesach legislacyjnych w parlamencie jako ekspertka oraz w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Przed sądami i trybunałami reprezentuje mniejszości narodowe i seksualne oraz ofiary przemocy. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych postępowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz innych systemowych naruszeń praw człowieka. Jest pomysłodawczynią i realizatorką obywatelskiej akcji „Tydzień Konstytucyjny” – projektu edukacyjnego przeprowadzanego regularnie w szkołach w całej Polsce, mającego na celu podnoszenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Konstytucji i praw człowieka. Laureatka „Złotego Paragrafu” w kategorii najlepszy adwokat w Polsce; stypendystka Yale University w ramach programu The Maurice R. Greenberg World Fellows Program.

Agnieszka Helsztyńska – warszawska adwokatka, doświadczona karnistka, procesualistka. Reprezentuje interesy stron w postępowaniach karnych gospodarczych oraz sprawach kryminalnych. Obrończyni praw człowieka, praworządności, mniejszości społecznych oraz wolności słowa, w tym wyrażania opinii politycznych. Wykładowczyni i egzaminatorka szkolenia aplikantów adwokackich; autorka publikacji z zakresu prawa karnego i procedury karnej oraz etyki adwokackiej. Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie od 2021 r., orzekająca w tym sądzie od 2012 r.

Jakub Jacyna (1963–2024) – adwokat; członek Izby Adwokackiej w Warszawie; Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; w latach 2013–2020 skarbnik ORA w Warszawie; rzecznik prasowy ORA (2004–2010); członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2002–2005, 2005–2008); członek Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury NRA (2005–2008). Wykładowca i wychowawca pokoleń aplikantów adwokackich. Autor podręczników, opracowań i opinii na temat zasad wykonywania zawodu adwokata. Współtwórca programu wydawniczego CH Beck. Współautor wielokrotnie wydawanej książki Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy. W roku 2009 został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Ryszard Roman Kalisz – adwokat, arbiter w sprawach arbitrażowych, adwokat europejski. Ekspert w obradach „ Okrągłego Stołu” (1989), zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993–1995), współtwórca przepisów Konstytucji RP z 2.04.1997 r., sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997–2000), szef Kancelarii Prezydenta (1998–2000), członek założyciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1999), członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000–2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004–2005). Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji (2001–2015) – przewodniczący: Komisji Ustawodawczej, Podkomisji ds. Kodeksu Karnego, Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w regulaminie Sejmu, Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Śledczej ds. zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. W latach 2003–2004 obserwator w Parlamencie Europejskim. Nie należy do żadnej partii politycznej (od 2013 r.). W grudniu 2023 r. został wybrany przez Sejm, a w 2024 r. – powołany przez Prezydenta RP na członka Państwowej Komisji Wyborczej. Od 2.01.2016 r. powrócił do wykonywania zawodu adwokata – prowadzi Kancelarię Adwokacką „Ryszard Kalisz”. Od 2021 r. jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor trzech książek oraz wielu artykułów i opracowań. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi – 1997 r.; Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Zasługi Republiki Federalnej (Die Grosse Verdienstkreuz mit Stern) – 2005 r.; Orderem Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy – 2000 r.; Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – 2005 r.; odznaką Adwokatura Zasłużonym – 2007 r.

Maria Kozłowska – adwokatka, pracuje w kancelarii Kondracki Celej Adwokaci, specjalizuje się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pełni rolę opiekunki 3 roku aplikantów w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a w Naczelnej Radzie Adwokackiej jest sekretarzem Komisji Aplikacji Adwokackiej; od kilku lat koordynuje warszawskie i ogólnopolskie repetytoria przedegzaminacyjne.

Aleksander Krysztofowicz – adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej kadencji 2013–2016 (zastępca sekretarza), 2016–2021 (zastępca sekretarza), 2021–2025 (wicedziekan), członek Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2019–2022; wykładowca dla aplikantów adwokackich, członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i egzaminach adwokackich. 

Grzegorz Kukowka – adwokat, specjalizuje się w prawie administracyjnym, zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji i działalności badawczo-rozwojowej ze źródeł niekomercyjnych oraz pomocy publicznej. Doradza również i reprezentuje w zakresie innych zagadnień prawnych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Laureat I miejsca w X edycji Konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021.

Kamila Kurkowska – absolwentka Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii oraz „Leadership in law firms” na Harvard Law School. Mentorka prawniczek. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harvard Business Review i RSM Poland. Założycielka i wspólniczka w dwóch startupach Legaltech. Ambasadorka na Polskę European Legal Tech Assotiation (2020–2022), nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, mentorka i sędzia podczas Global Legal Hackaton 2020–2024 i Hack4Law. Kierowniczka merytoryczna kierunku ,,LegalTech i innowacje w branży prawniczej” na Uniwersytecie SWPS oraz wykładowczyni na kierunku „Legal Design Thinking”. Ekspertka w zakresie innowacji, komunikacji, marketingu, różnorodności i nowych technologii w branży prawniczej. Prezeska i założycielka Fundacji Women in Law. Prelegentka i wykładowczyni na szkoleniach dla samorządu radcowskiego i adwokackiego.

Małgorzata Mączka-Pacholak – adwokatka specjalizująca się w sprawach karnych i sprawach dotyczących ochrony praw człowieka. Doświadczona pełnomocniczka w wielu postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Współpracuje z wiodącymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka, prowadzi zajęcia szkoleniowe i wykłady dla studentów, aplikantów oraz adwokatów, dotyczące ochrony praw człowieka i postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Od 2017 r. wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Michał Magdziak – adwokat, senior associate w kancelarii Clifford Chance, członek zespołu prawa karnego gospodarczego i compliance. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach karnych oraz regulacyjnych. Zajmuje się prowadzeniem dochodzeń wewnętrznych, wdrażaniem systemów compliance, prowadzeniem szkoleń z tego zakresu oraz doradztwem w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Od 2021 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marek Malecha – adwokat od 2007 r.; od 2011 r. posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz szkoły prawa amerykańskiego na University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. Tytuł magistra uzyskał w 2003 r. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Bierze czynny udział w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT. Praktykuje głównie w obszarze prawa handlowego, gospodarczego i nieruchomości. Doświadczenie zdobyte w jednej z większych polskich kancelarii wykorzystał w prywatnej praktyce, a następnie w ramach kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. Prowadzi sprawy z zakresu sporów korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Pełniąc funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych zdobył doświadczenie związane z prowadzeniem działalności w różnych branżach i poznał uwarunkowania towarzyszące przedsiębiorcom polskim i międzynarodowym.

Dagmara Miler – adwokatka i rzeczniczka patentowa, mediatorka i prelegentka konferencji naukowych i biznesowych. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Ukraińskiego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie i Akademii Iwana Franki we Lwowie; absolwentka studiów podyplomowych – Studium Prawa Własności Intelektualnej (UW), Prawa Nowoczesnych Technologii (Akademia L. Koźmińskiego); walidowana mediatorka spraw cywilnych i gospodarczych, mediatorka Centrum Mediacji przy NRA oraz Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładowczyni szkolenia aplikantów aplikacji adwokackiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu oraz Politechniki Lubelskiej. Działaczka samorządu adwokackiego – wiceprzewodnicząca Koła Kobiet w Warszawie oraz samorządu rzeczników patentowych.

Rafał Morek – doktor nauk prawnych; adwokat; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; partner w kancelarii CMS, stały arbiter i mediator, członek zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, oficer Komitetu Arbitrażowego International Bar Association (IBA).

Mikołaj Pietrzak – adwokat specjalizujący z się w sprawach karnych i prawach człowieka; dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Były przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i przewodniczący Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Laureat wielu nagród przyznawanych za działalność prawniczą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, w tym nagrody im. Edwarda Wende oraz nagrody CCBE Human Rights Award. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Wpisany na listy adwokatów przy Międzynarodowym Trybunale Karnym oraz Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – adwokat, mediator, negocjator, ekspert ds. rozwiązywania sporów, trener, wykładowca akademicki. Certyfikowany mediator ONZ, UN Office of the Ombudsman and Mediation Service (Global Mediation Panel), mediator ADR Group, London, UK oraz RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), UK, regionalny mediator Compliance Advisor Ombudsman, World Bank Group, mediator CEDR, P2B Panel, London, UK. Obecnie prowadzi międzynarodową fundację ProMediation&ProWellness Foundation.

Bartłomiej Raczkowski – adwokat, partner w Kancelarii Raczkowski. Od prawie 30 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy, a założona przez niego Kancelaria Raczkowski była pierwszą wyspecjalizowaną kancelarią prawa pracy w kraju. W latach 2017–2019 był przewodniczącym European Employment Lawyers Association (EELA) – organizacji zrzeszającej ok. 1500 wiodących prawników prawa pracy w UE. Działa także w wielu innych prestiżowych międzynarodowych organizacjach branżowych. Od wielu lat wymieniany jako lider w praktyce prawa pracy przez wszystkie renomowane polskie i międzynarodowe publikacje, takie jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Joanna Repeć – aplikantka adwokacka; absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Dziecka działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Główna Specjalistka w Zespole ds. Przestępczości wobec dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Ewa Stawicka – adwokatka prowadząca indywidualną kancelarię w Warszawie, zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. Związana z nauką prawa – opublikowała kilkadziesiąt artykułów na łamach fachowych pism, jest współautorką kilku opracowań zbiorowych, przez dwa lata pełniła funkcję redaktor naczelnej Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”; jest również autorką kilku książek popularyzujących historię wymiaru sprawiedliwości oraz dwóch obszernych biografii słynnych adwokatów warszawskich.

Barbara Szczepańska -  kieruje zespołem wsparcia informacyjnego w warszawskim oddziale międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells. Jest także członkinią Rady Naukowej LEXa. Jej obszar zainteresowań obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z informacją prawną, prawniczą i biznesową oraz zarządzaniem wiedzą. 

Kamil Szmid – adwokat; doktor nauk prawnych; partner w KML Legal Szmid Sander Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, spółek oraz nieruchomości, a także w sporach sądowych i arbitrażu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pełni różne funkcje w komisjach przy Okręgowej Radzie Adwokackiej i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładowca i egzaminator z zakresu prawa gospodarczego. Odbył staże naukowe na Yale Law School, w Instytucie Prawa Prywatnego Międzynarodowego Maxa Plancka w Hamburgu, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cornella oraz na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Pomysłodawca i koordynator projektu sekcji praktyków prawa, mającego na celu dbałość o wizerunek i promocję adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa, a także wzmacnianie integracji środowiska adwokackiego.

Maciej Taborowski – doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Joanna Tkaczyk-Lipnicka – adwokatka, prowadzi własną praktykę adwokacką w Kancelarii Adwokackiej Joanna Tkaczyk-Lipnicka, specjalizuje się w sprawach cywilnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony praw konsumenta. Zastępca członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz opiekunka 2 roku aplikantów w Izbie Adwokackiej w Warszawie; wykładowczyni na aplikacji adwokackiej i członkini komisji egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim.

Andrzej Tomaszek – adwokat od 1989 r.; założyciel i wspólnik w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy; autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących adwokatury i różnych dziedzin prawa; w latach: 1995–2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 2007–2013 wicedziekan tej rady; 2015–2020 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2021 r. członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Marta Tomkiewicz-Januszewska – adwokatka, praktykująca karnistka, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie; członkini Panelu Dyscyplinarnego I Instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej „POLADA” oraz Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej ISF-International School of Sport Federation, członkini Zarządu Amnesty Intenational Polska w kadencji 2023–2025; 1.02.2024 r. powołana została w skład Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości; wykładowczyni z zakresu prawa karnego i etyki w ramach szkolenia aplikantów adwokackich, autorka publikacji z tej tematyki. W marcu 2020 r. odznaczona przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Michał Wawrykiewicz – adwokat, współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, pełnomocnik polskich sędziów represjonowanych za obronę zasad państwa prawa, w dziesiątkach postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę