Facebook

PROFINFO_Banery_Kiermasz_swiateczny_II_ODSLONA_SPRING-955_1920x60.jpg [87.96 KB]

 

Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych., Magdalena Kuba
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Nowość
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Nowość
Zapowiedź

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Planowana data dodruku: 22.12.2017
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych

 

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. 

Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.

Z komentarza dowiesz się:

  • jakie są nowe obowiązki administratorów,
  • jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
  • ...

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych

 

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. 

Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.

Z komentarza dowiesz się:

  • jakie są nowe obowiązki administratorów,
  • jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
  • jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,
  • jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.

 

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Magdalena Kuba

Magdalena Kuba - doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik studiów podyplomowych "Kadry i płace w prawie i praktyce" w ALK; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy i ochrony danych osobowych (w tym rozprawy doktorskiej pt. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych); wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej.

Dominik Lubasz

Dominik Lubasz - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych; absolwent studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster; ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski – radca prawny. Lider specjalizacji e-commerce w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale, w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Jest współautorem komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o prawach konsumenta. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. Legislacji.

Edyta Bielak-Jomaa

Edyta Bielak-Jomaa - doktor nauk prawnych; od 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; w latach 2012-2015 pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. - kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych; organizatorka wielu konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych; autorka około 40 opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.

Joanna Łuczak

Joanna Łuczak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ochrony danych osobowych, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 50 publikacji, w tym podręcznika, monografii i artykułów naukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, wielokrotna prelegentka i organizatorka konferencji naukowych i debat o tej tematyce. Ceniony trener szkoleń i wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: prawo ochrony danych osobowych. Członek International Law Association. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej administratorów danych osobowych.

Michał Czerniawski

Michał Czerniawski – prawnik, urzędnik państwowy, jeden z negocjatorów rozporządzenia 2016/679. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, własności intelektualnej i prawie Internetu. Autor ponad 30 publikacji z zakresu prawnych aspektów nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ottawskiego (LL.M. with Concentration in Law and Technology). Publikował m.in. na łamach wydawanego przez Uniwersytet Oksfordzki „International Data Privacy Law”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) oraz w biurze Kanadyjskiego Komisarza ds. Prywatności (OPC). Stypendysta Edward Barry McDougall Memorial Scholarship na Uniwersytecie Ottawskim.

Urszula Góral

Urszula Góral - doktorantka w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2007 r. dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych  oraz Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji 108 o ochronie danych osobowych Rady Europy (Komitetu Konsultacyjnego T-PD).

Piotr Drobek

Piotr Drobek – prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przewodniczący działających na poziomie Unii Europejskiej: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej Nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej oraz prawie Internetu. Uczestniczył jako ekspert narodowy w prowadzonych przez Komisję Europejską misjach oceniających m.in. stopień wdrożenia prawa ochrony danych osobowych w Kosowie, na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej i Turcji, a także brał udział w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską i Radę Europy na Ukrainie oraz Bałkanach Zachodnich. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na licznych studiach podyplomowych, konferencjach, seminariach i szkoleniach.

Paweł Makowski

Paweł Makowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2010 r. zawodowo związany z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – najpierw jako asystent Generalnego Inspektora, a w latach 2014–2017 zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecnie radca Generalnego Inspektora. Wykładowca studiów podyplomowych oraz prelegent wielu konferencji naukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych.

Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Katarzyna Witkowska­-Nowakowska – prawniczka w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Audytorka wewnętrzna SZBI wg ISO/IEC 27001:2013. Członkini International Association of Privacy Professionals (Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności, IAPP). Legitymuje się certyfikatem CIPP/E (Certified Privacy Proffesional/Europe). Redaktorka naczelna bloga merytorycznego poświęconego ochronie danych osobowych: www.portalodo.com. Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. W swojej pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe również koncentrują się wokół ochrony danych osobowych i szerzej – prawa do prywatności w świetle nowych technologii. Prelegentka na konferencjach związanych z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii oraz prawem międzynarodowym publicznym. Stypendystka programu Erasmus w Tours (Francja). Ukończyła Podyplomowe Studium „Szkoła Prawa Francuskiego”, a także Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych.

Natalia Zawadzka

Natalia Zawadzka – adwokat w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawnych aspektów nowych technologii, w tym cyklicznych artykułów na portalach tematycznych Portal Prawa IT oraz Portal ODO, prowadzonych przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Wykładowczyni na szkoleniach z zakresu prawa IT i ochrony danych osobowych. Ukończyła studia III stopnia w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była stypendystką programu Erasmus w Getyndze (Niemcy).

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty