Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 276
Więcej informacji

Publikacja omawia skomplikowaną, generującą wiele wątpliwości interpretacyjnych, problematykę raportowania schematów podatkowych (MDR) – obowiązku informowania organów podatkowych o planowanych, udostępnianych lub wdrażanych schematach podatkowych.

-10%

Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Wybrane zagadnienia

Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Wybrane zagadnienia

Publikacja omawia skomplikowaną, generującą wiele wątpliwości interpretacyjnych, problematykę raportowania schematów podatkowych (MDR) – obowiązku informowania organów podatkowych o planowanych, udostępnianych lub wdrażanych schematach podatkowych.

Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 276
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja omawia skomplikowaną, generującą wiele wątpliwości interpretacyjnych, problematykę raportowania schematów podatkowych (MDR) – obowiązku informowania organów podatkowych o planowanych, udostępnianych lub wdrażanych schematach podatkowych. Autorzy będący specjalistami z tego zakresu – sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi, prawnicy i przedstawiciele doktryny – analizują najistotniejsze zagadnienia zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym w obszarze prawa unijnego, polskiego oraz międzynarodowych standardów (wytycznych OECD).

W opracowaniu przedstawiono m.in.:
• cechy rozpoznawcze dotyczące zmiany kwalifikacji dochodów,
• przejrzystości podatkowej w kontekście priorytetów ESG,
• wpływ idei transparentności podatkowej na standardy i ramy sprawozdawczości podatkowej,
• główne założenia obowiązku informowania o schematach podatkowych,
• konieczność uproszczenia przepisów i automatyzacji procesów,
• istotę korzy...

Publikacja omawia skomplikowaną, generującą wiele wątpliwości interpretacyjnych, problematykę raportowania schematów podatkowych (MDR) – obowiązku informowania organów podatkowych o planowanych, udostępnianych lub wdrażanych schematach podatkowych. Autorzy będący specjalistami z tego zakresu – sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi, prawnicy i przedstawiciele doktryny – analizują najistotniejsze zagadnienia zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym w obszarze prawa unijnego, polskiego oraz międzynarodowych standardów (wytycznych OECD).

W opracowaniu przedstawiono m.in.:
• cechy rozpoznawcze dotyczące zmiany kwalifikacji dochodów,
• przejrzystości podatkowej w kontekście priorytetów ESG,
• wpływ idei transparentności podatkowej na standardy i ramy sprawozdawczości podatkowej,
• główne założenia obowiązku informowania o schematach podatkowych,
• konieczność uproszczenia przepisów i automatyzacji procesów,
• istotę korzyści podatkowej w praktyce stosowania szczególnych klauzul antyabuzywnych (SAARs),
• identyfikację wystąpienia schematu podatkowego w kontekście wewnętrznej procedury MDR,
• wybrane aspekty tax compliance w zakresie MDR w wybranych systemach w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu z modelem polskim,
• narzędzia minimalizacji ryzyka w zakresie tax compliance MDR,
• wyzwania tax compliance w Polsce i ich ocena w świetle danych statystycznych i wyników badań CATI,
• kryterium głównej korzyści i jego obiektywny charakter,
• standaryzację schematu podatkowego jako obiektywnej właściwości identyfikowanej subiektywnie,
• obszary wspólne dla podatków i zrównoważonego rozwoju,
• wykładnię unijnej dyrektywy o raportowaniu schematów podatkowych w świetle Karty praw podstawowych,
• sankcje za niezaraportowanie schematów podatkowych,
• wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o MDR.

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych oraz notariuszy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników i prokuratorów.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-02-14
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 276
Rodzaj: Poradnik
Okładka: twarda
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-397-6
Kod towaru: KAM-4879 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Aleksander Brzozowski – doradca podatkowy, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem praktyki Postępowań Podatkowych w ramach Zespołu Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporach z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Brał udział w prowadzeniu postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w ocenie ryzyka podatkowego, w tym także ryzyka odpowiedzialności osobistej oraz w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wspiera klientów w wypracowaniu i wdrażaniu procedur podatkowych, opracowywaniu opinii podatkowych, dokonywaniu przeglądów podatkowych. Ponadto, specjalizuje się w ocenie obowiązków MDR i opracowywaniu procedur, zarówno na potrzeby klientów, jak i wewnętrzne potrzeby praktyki podatkowej.

Aleksander Brzozowski – doradca podatkowy, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem praktyki Postępowań Podatkowych w ramach Zespołu Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporach z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Brał udział w prowadzeniu postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w ocenie ryzyka podatkowego, w tym także ryzyka odpowiedzialności osobistej oraz w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wspiera klientów w wypracowaniu i wdrażaniu procedur podatkowych, opracowywaniu opinii podatkowych, dokonywaniu przeglądów podatkowych. Ponadto, specjalizuje się w ocenie obowiązków MDR i opracowywaniu procedur, zarówno na potrzeby klientów, jak i wewnętrzne potrzeby praktyki podatkowej.

Dominik Jan Gajewski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Studiów Podyplomowych SGH „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA (2017–2022); redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”; autor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.

Jadwiga Glumińska-Pawlic – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; doradca podatkowy; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów; przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; obrońca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Michał Goj – doradca podatkowy; reprezentuje klientów w toku kontroli oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe, a także w toku postępowań przed sądami administracyjnymi.

Piotr Karwat – doktor nauk prawnych, adiunkt, zatrudniony w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, radca prawny.

Mikołaj Kondej – doktor nauk prawnych; radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny; specjalizuje się w prawie podatkowym; obszarem jego szczególnego zainteresowania pozostają normy antyabuzywne; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i podatkowego.

Marcin Lachowicz - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; posiada uprawnienia doradcy podatkowego; jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w spółkach z tzw. wielkiej czwórki.

Monika Laskowska – doktor nauk o polityce publicznej, członek Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej; posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych; w 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie; zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; jako delegat krajowy uczestniczyła w obradach grupy roboczej OECD ds. TP; uczestnik Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej ds. TP.

Jacek Leńczuk – doktor nauk prawnych; od 1992 r. związany z katedrami prawa finansowego na wielu uczelniach, ostatnio w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie; specjalizuje się w problematyce stosowania prawa podatkowego; czynnie wykonuje także zawód radcy prawnego we własnej kancelarii.

Aleksandra Rutkowska – radca prawny, counsel w warszawskim zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons, kieruje Praktyką Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w sporach podatkowych i sądowoadministracyjnych, od ponad 15 lat z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. W ramach praktyki litygacyjnej reprezentuje klientów w sporach zarówno w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w obszarze cen transferowych i podatku źródła, podatku od towarów i usług, podatku do nieruchomości i podatku akcyzowego. Wielokrotnie reprezentowała Polskę (jako pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2006-2010) oraz klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w ocenie ryzyka podatkowego, w tym ryzyka odpowiedzialności osobistej, a także w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wspiera klientów w wypracowywaniu i wdrażaniu procedur podatkowych. Aleksandra występuje jako obrońca klientów w prowadzonych przeciwko nim postępowaniach karnych skarbowych. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących odpowiedzialności solidarnej członków zarządu za zobowiązania (zaległości) podatkowe spółek kapitałowych. Ma także bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie w obszarze podatku akcyzowego.

Agnieszka Tałasiewicz - partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Aleksander Werner – doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego w tejże Katedrze; doradca podatkowy, radca prawny.

Roman Wiatrowski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 2013 r., orzeka w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług, posiada bogate doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego – przed podjęciem obowiązków sędziego NSA był sędzią Wydziału Podatkowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, a wcześniej pracownikiem organów podatkowych; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Magdalena Zalech - doradca podatkowy. 

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę