Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 października 2017 r.
Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wchodzące w życie z dniem 25.05.2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1168
Więcej informacji

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

-10%

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Stan prawny: 1 października 2017 r.
Uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wchodzące w życie z dniem 25.05.2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1168
Więcej informacji

Opis publikacji

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_1.png [114 KB]

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. 

Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.

Z komentarza dowiesz się:

...

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_1.png [114 KB]

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. 

Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.

Z komentarza dowiesz się:

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_3.jpg [7 KB] jakie są nowe obowiązki administratorów,

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_3.jpg [7 KB] jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_3.jpg [7 KB] jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,

Profinfo_RODO_KARTA_PRODUKTU_3.jpg [7 KB] jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.

 

Zobacz film:

Jakie podmioty powinny się szczególnie zainteresować zmianami w RODO?

Jakie sankcje nie tylko finansowe, będą groziły za naruszenie unijnego rozporządzenia RODO?

Odpowiedzi na te pytania udziela dr Dominik Lubasz.


 

Opis publikacji aktualny na dzień: 2017-10-20
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2017
Wydanie: 1
Liczba stron: 1168
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: A5
Towar w kategorii: Ochrona danych osobowych
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8124-324-7, epub 978-83-8124-333-9
Kod towaru: EBO-2371 W01P01, EBO-2371 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, wykładowczyni z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015–2019 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ i kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych. Jako prelegent uczestniczyła w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka ponad 50 opracowań z tego zakresu, poświęconych problematyce m.in. ochronie danych osobowych bezrobotnych, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochronie danych biometrycznych, a także z zakresu prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.

Witold Chomiczewski – radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, „Study on Liability of Internet Intermediaries”, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Michał Czerniawski – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ottawskiego (LL.M. with Concentration in Law and Technology), stypendysta Edward Barry McDougall Memorial Scholarship na Uniwersytecie Ottawskim; radca prawny. Specjalizuje się w kwestiach ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Negocjator szeregu aktów prawa unijnego z obszaru cyfrowego, m.in. RODO, aktu o cyberbezpieczeństwie i dyrektywy o otwartych danych. Urzędnik unijny i pracownik Europejskiej Rady Ochrony Danych. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Polska Akademia Nauk, Akademia Leona Koźmińskiego, Wolny Uniwersytet Brukseli) oraz szkoleniach. Autor ponad 30 publikacji dotyczących prawnych aspektów nowych technologii, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym współautor komentarzy do RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, wykładowczyni z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015–2019 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ i kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych. Jako prelegent uczestniczyła w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka ponad 50 opracowań z tego zakresu, poświęconych problematyce m.in. ochronie danych osobowych bezrobotnych, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochronie danych biometrycznych, a także z zakresu prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.

Witold Chomiczewski – radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, „Study on Liability of Internet Intermediaries”, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Michał Czerniawski – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ottawskiego (LL.M. with Concentration in Law and Technology), stypendysta Edward Barry McDougall Memorial Scholarship na Uniwersytecie Ottawskim; radca prawny. Specjalizuje się w kwestiach ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Negocjator szeregu aktów prawa unijnego z obszaru cyfrowego, m.in. RODO, aktu o cyberbezpieczeństwie i dyrektywy o otwartych danych. Urzędnik unijny i pracownik Europejskiej Rady Ochrony Danych. Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Polska Akademia Nauk, Akademia Leona Koźmińskiego, Wolny Uniwersytet Brukseli) oraz szkoleniach. Autor ponad 30 publikacji dotyczących prawnych aspektów nowych technologii, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym współautor komentarzy do RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Piotr Drobek [ORCID 0000-0002-0178-851X ] – prawnik, asystent w Instytucie Nauk Prawnych UKSW oraz radca w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Był przewodniczącym Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych i Grupy Koordynującej Nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Współzałożyciel i przewodniczący rady Fundacji Panoptykon. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Jest współautorem komentarza do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Urszula Góral [ORCID 0000-0003-4521-1859] – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor nauk o polityce i administracji. Zawodowo związana z ad-ministracją publiczną, przez ponad 15 lat pełniła funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzę-512  O Autorachdzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO). Obecnie pracuje jako inspektor ochrony danych w Kancelarii Sejmu oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2023 r. została wyróżniona Nagrodą  im.  Michała  Serzyckiego  przyznawaną  przez  Prezesa UODO za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych osobowych. W ramach swojej wieloletniej pracy reprezentowała polski organ nadzorczy w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych, Rady Europy oraz grup roboczych Rady UE. Zrealizowała szereg krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych skierowanych do sektora publicznego i prywatnego, wraz z Zespołem zainicjowała i wdrożyła projekt edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” z sukcesem kontynuowany przez szkoły na terenie całego kraju. Autorka publikacji i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Ekspert Komisji Europejskiej, Rady Europy, ONZ w projektach m.in. dotyczących tworzenia prawnych regulacji ochrony danych osobowych w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz państw bałkańskich.

Magdalena Kuba - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych.

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym i ustawy o ochronie baz danych.

Joanna Łuczak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ochrony danych osobowych, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 50 publikacji, w tym podręcznika, monografii i artykułów naukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, wielokrotna prelegentka i organizatorka konferencji naukowych i debat o tej tematyce. Ceniony trener szkoleń i wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: prawo ochrony danych osobowych. Członek International Law Association. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej administratorów danych osobowych.

Paweł Makowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2010 r. zawodowo związany z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – najpierw jako asystent Generalnego Inspektora, a w latach 2014–2017 zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecnie radca Generalnego Inspektora. Wykładowca studiów podyplomowych oraz prelegent wielu konferencji naukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych.

Katarzyna Witkowska-Nowakowska – doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013. Redaktor naczelna bloga merytorycznego poświęconego ochronie danych osobowych: www.portalodo.com. Autorka wielu publikacji poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, w tym współautorka komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. W 2017 r. zdała egzamin CIPP/E (Certified Privacy Professional/Europe) organizowany przez International Association of Privacy Professionals. Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2013–2016. Prelegentka na konferencjach związanych z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii oraz prawem międzynarodowym publicznym. W swojej pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prowadząc audyty z tego zakresu oraz wspierając klientów na każdym etapie projektowania i wdrażania systemów ochrony danych osobowych.

Natalia Zawadzka – adwokat w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych. Ukończyła studia III stopnia w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach których uczestniczyła w badaniach dotyczących ochrony praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Stypendystka programu Erasmus w Getyndze (Niemcy). Wykładowczyni na szkoleniach z zakresu prawa IT i ochrony danych osobowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawnych aspektów nowych technologii, w tym cyklicznych artykułów na portalach tematycznych Portal Prawa IT oraz Portal ODO, prowadzonych przez ekspertów kancelarii Lubasz i Wspólnicy, oraz współautorką komentarza i monografii dotyczących rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Adam Niezweryfikowany zakup
Komentarz dotyczący rozporządzenia o ochronie danych napisany jest w bardzo zrozumiały i przystępny sposób. Lektura przyda się w szczególności tym, którzy tak jak ja, dopiero zaczynają się zajmować tą dziedziną. Tematyka omówiona bardzo szczegółowo. Książka kompleksowo obejmuje temat RODO.
Iwona Niezweryfikowany zakup
Gdy w pracy wyznaczyli mnie na stanowisko Specjalisty Ochrony Danych Osobowych i po krótkim szkoleniu miałam wprowadzić te przepisy w życie, przyznam, że byłam przytłoczona. Dopiero mając w ręce powyższą książkę zapanowałam nad tematem. Te komentarze i omówienia naprawdę mają wartość. I najważniejsze, że można przez nie szybko przebrnąć.
arkadiusz Niezweryfikowany zakup
Publikacja ta zawiera podstawowe informacje o RODO. Komentarz omawia po kolei ogólnikowe zagadnienia poszczególnych rozdziałów, sekcji i artykułów unijnego rozporządzenia. Moim zdaniem – jako mikro przedsiębiorcy – jest to dobre przedstawienie tematu.
Rafał Niezweryfikowany zakup
Jest to po prostu omówienie najnowszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych według kolejności jaką znajdziemy w samym rozporządzeniu. Zarysowano tutaj lekko temat RODO, ale jak dla mnie wystarczająco.
IPek Niezweryfikowany zakup
Podpisuję się pod opiniami innych. Wszystko się zgadza. Mogę jeszcze dodać od siebie, że po lekturze tego opracowania zdałem sobie sprawę, że mogę w każdej chwili każdą instytucję poprosić o udostępnienie informacji, jakie przechowują na mój temat.
Kacper
Przyznam, że jest to lektura intrygująca, chociaż prawnicza. Komentarz do najnowszej ustawy o ochronie danych osobowych został w niej opisany profesjonalnie, ale i…prosto. Jestem zdania, że jest to dobre kompendium wiedzy dla wszystkich.
Iwona
Muszę przyznać, że jest to profesjonalny i starannie napisany komentarz. Pewnie to zasługa pracy wielu autorów :) Dowiedziałem się od nich (autorów) jak tak naprawdę interpretować przepisy RODO. Polecam.
Barikowa
Rozporządzenie na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo rygorystyczne, ale na szczęście po przewertowaniu Komentarza, nowe przepisy ochrony danych osobowych nie są mi takie straszne. Do kupna zachęcił mnie filmik z Konwentu, warto go również oglądnąć.
Klaudia
Zamieszanie wokół nowego rozporządzenia o ochronie danych sprawiło, że aby się odnaleźć w gąszczu tych wytycznych postanowiłam zakupić pomoc naukową. Zdecydowałam się na tą pozycję ze względu na dobre rekomendacje w sieci. Również polecam.
Irmina
Szczegółowo omówiono nowe obowiązki administratorów danych osobowych i nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, zmienione zasady i aspekty przetwarzania danych, a także nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.
Paweł
W komentarzu uwzględniono nie tylko regulację rozporządzenia, ale też projekt ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku oraz wytyczne dotyczące stosowania RODO w Polsce. Jest to więc kompleksowe opracowanie.
Sylwester
W komentarzu znajdziecie odpowiedzi na pytania, informacje jak przygotować się do rewolucyjnych zmian o ochronie danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Agata
Książkę polecam wszystkim. Warto zainteresować się zmianami w RODO, żeby uniknąć kar i sankcji. Autor szeroko i prostolinijne omówił temat nowego prawa o danych osobowych i pod względem wykładni rozporządzenia 2016/679, ale i jego praktyczne zastosowanie.
Wiola
Komentarz szczegółowy z obszernymi wtrąceniami, dzięki którym przedsiębiorca jako administrator danych może należycie przygotować się do wdrożenia zasad z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę