Facebook
Kategorie
Kategorie
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach, Ewa Staszewska
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.

W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:

 • nowe zadania organów zatrudnienia,
 • powołanie Rady Rynku Pracy,
 • profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
 • nowe podej...

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.

W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:

  • nowe zadania organów zatrudnienia,
  • powołanie Rady Rynku Pracy,
  • profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
  • nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia,
  • świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
  • Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowano

bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu

   .Adresaci:

  Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Magdalena Paluszkiewicz

Magdalena Paluszkiewicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym monografii i artykułów, współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mirosław Włodarczyk

Mirosław Włodarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej UŁ. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy, zatrudniania młodocianych oraz regulacji prawnych rynku pracy.

Tatiana Wrocławska

Tatiana Wrocławska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka opracowań o zróżnicowanym charakterze (artykułów, referatów, komentarzy, glos), w tym monografii pt. Prawo do strajku w prawie pracy państw bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje dla Polski, Poznań 2007; badania naukowe autorki koncentrują się na problematyce zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych jako szczególnej grupy ryzyka na rynku pracy.

Edyta Bielak-Jomaa

Edyta Bielak-Jomaa - doktor nauk prawnych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. - kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu "Różni, ale równi" dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in. jak: "Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona", "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych", "Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego", "Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych", "Ochrona danych osobowych a wybory", "Sędzia - osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych" (współorganizatorzy: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA). Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy oraz ochrony danych osobowych.

Ewa Staszewska

Ewa Staszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbigniew Góral

Zbigniew Góral - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Agata Drabek

Agata Drabek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej; autorka monografii o zatrudnieniu nielegalnym oraz innych publikacji z zakresu rynku pracy dotyczących m.in. profilowania pomocy dla bezrobotnych, bezrobotnych do 30. roku życia; ekspert w dziedzinie rynku pracy Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej "Lewiatan".

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Opinie (1)

Lidka
09-05-2017
Ocena: 5/5
Ciekawy i potrzebny komentarz, a ponadto sprawna obsługa. Wszystko jak należy
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty