Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest państwowym świadczeniem wypłacanym osobom bezrobotnym. Organem upoważnionym do wypłacania zasiłku dla bezrobotnych są powiatowe urzędy pracy. Warunki i zasady przyznawania zasiłku są regulowane przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przez obwieszczenia i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek dla bezrobotnych – zasady

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca ich zamieszkania. Nie każdy jednak może otrzymać tego typu świadczenie. Do podstawowych warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych zaliczy...

Zasiłek dla bezrobotnych jest państwowym świadczeniem wypłacanym osobom bezrobotnym. Organem upoważnionym do wypłacania zasiłku dla bezrobotnych są powiatowe urzędy pracy. Warunki i zasady przyznawania zasiłku są regulowane przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przez obwieszczenia i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek dla bezrobotnych – zasady

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca ich zamieszkania. Nie każdy jednak może otrzymać tego typu świadczenie. Do podstawowych warunków przyznania zasiłku dla bezrobotnych zaliczyć należy:

  • Konieczność przepracowania przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy (np. własna działalność, umowa o pracę, umowa zlecenie).
  • Wynagrodzenie za pracę było co najmniej równe minimalnej płacy krajowej.
  • Z tytułu wykonywanej pracy były odprowadzane składki ZUS i na Fundusz Pracy (Fundusz Pracy z wyłączeniem pracodawców i jednostek zwolnionych z konieczności jego opłaty).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Im jest on dłuższy, tym zasiłek jest wyższy (od 80% do 120% zasiłku podstawowego). Okres pobierania zasiłku również zależy od wielu czynników. Może trwać od 180 dni do 365 dni – przy czym w określonych okolicznościach może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

RozwińZwiń
Sortuj:
Praktyka pracy socjalnej

Praktyka pracy socjalnej

Ewa Grudziewska, naukowa Sędzicki Mieczysław redakcja
Difin
Książka ma na celu wskazanie kierunków zmian roli i znaczenia pracy socjalnej w Polsce. Zwrócono uwagę na kształcenie pracowników socjalnych w kontekście wyzwań, jakie wyznaczają zachodzące zmiany społeczne oraz rozwiązania praktyczne stosowane w pracy z seniorami, rodzinami czy osobami bezrobotnymi....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Prawo pracy

Prawo pracy

Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
C.H. Beck
Siedemnaste wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 2138) dotyczące przepisów urlopowych (art. 1552, 165 pkt 3 ora....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Edyta Bielak-Jomaa, Agata Drabek, Zbigniew Góral, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej

Gertruda Uścińska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa analiza aktualnego prawa unijnego dokonana na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym najnowszych wyroków z uwzględnieniem orzeczeń wydanych w sprawach polskich.
66,30 zł
102,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę