Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Więcej informacji

Publikacja ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.

-52%

Postępowania reprywatyzacyjne

Postępowania reprywatyzacyjne

Publikacja ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.

Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Więcej informacji

Opis publikacji

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.

W publikacji znajdziesz przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. Autorzy przedstawili prowadzone procesy od strony dochodzących swych praw dawnych właścicieli (lub ich spadkobierców) przejmowanych po wojnie nieruchomości oraz reprezentujących ich pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Prawnicy omówili rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej dwudziestopięcioletniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych.

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.

W publikacji znajdziesz przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. Autorzy przedstawili prowadzone procesy od strony dochodzących swych praw dawnych właścicieli (lub ich spadkobierców) przejmowanych po wojnie nieruchomości oraz reprezentujących ich pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Prawnicy omówili rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej dwudziestopięcioletniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Z opracowania dowiesz się o:

 • przesłankach zwrotu nieruchomości,
 • roszczeniach przysługujących właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości,
 • tzw. postępowaniach zwrotowych,
 • rozliczeniach po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości (w tym roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym i właścicielom),
 • dobrej lub złej wierze posiadacza nieruchomości,
 • przedawnieniach roszczeń,
 • metodach szacowania roszczeń,
 • przyczynach, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych,
 • przebiegu postępowania odszkodowawczego,
 • obronie przed zasiedzeniem nieruchomości,
 • odzyskaniu nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
 • roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego,
 • praktycznych aspektach konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń,
 • odszkodowaniach za sprzedane lokale w budynku dekretowym,
 • odszkodowaniach z tytułu zaniechania administracyjnego.

W książce przyjęto formę opisu poszczególnych spraw dotyczących danego rodzaju ekspropriacji i związanych z nią możliwych do dochodzenia roszczeń. W ten sposób zdefiniowano główne podstawy powojennego przejmowania nieruchomości w Polsce, a także właściwe im instrumenty prawne oraz wypracowane strategie procesowe służące wykazaniu bezprawności danej ekspropriacji i dochodzeniu związanych z nią roszczeń restytucyjnych. Opis następujących po sobie kroków procesowych w każdej sprawie obrazuje mechanizmy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych wykreowane w dużej mierze przez judykaturę i doktrynę na bazie ogólnych zasad i instytucji prawa cywilnego oraz administracyjnego. W efekcie autorzy pokazali, w jak dużym stopniu działania stron oraz sądów i organów w sprawach reprywatyzacyjnych są determinowane wnioskami wynikającymi z orzecznictwa i literatury, które na gruncie każdej z opisanych spraw zostały przywołane i opatrzone praktycznym komentarzem. To wszystko pozwala dostrzec, z jakim ogromem trudności faktycznych i prawnych musieli i wciąż muszą mierzyć się dawni właściciele lub ich spadkobiercy w celu m.in. częściowego naprawienia swojej szkody.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, aplikantów tych zawodów prawniczych, a także sędziów, prokuratorów oraz doradców podatkowych i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów wydziałów prawa i administracji. Zainteresuje również dziennikarzy poprzez ukazanie procesu reprywatyzacji w przeciwieństwie do wykreowanego i przeważającego obecnie w mediach opisu reprywatyzacji jako patologii.

 

Polska potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej - przeczytaj wywiad z autorem >>>

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 528
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8124-434-3, pdf 978-83-8124-696-5, epub 978-83-8124-722-1
Kod towaru: KAM-3405 W01P01, EBO-2444 W01P01, EBO-2444 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Aleksandra Florek – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka programu Erasmus na Erasmus Universiteit Rotterdam w Holandii; aplikantka adwokacka w praktyce nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Rafał Godlewski, doktor nauk prawnych, radca prawny oraz magister inżynier geodezji i kartografii, prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się prawem administracyjnym i cywilnym, w szczególności związanym z obrotem nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi i planowaniem przestrzennym, a także prawem geodezyjnym i kartograficznym. Doradza w kwestiach reprywatyzacyjnych, także w zakresie prowadzenia inwestycji na gruntach objętych takimi roszczeniami.

Stefan Jacyno – adwokat z 30-letnim doświadczeniem zawodowym; wspólnik zarządzający kancelarii Wardyński i Wspólnicy; odpowiada za praktykę nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych; doświadczony negocjator i pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami wszystkich szczebli, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury.

Aleksandra Florek – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendystka programu Erasmus na Erasmus Universiteit Rotterdam w Holandii; aplikantka adwokacka w praktyce nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Rafał Godlewski, doktor nauk prawnych, radca prawny oraz magister inżynier geodezji i kartografii, prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się prawem administracyjnym i cywilnym, w szczególności związanym z obrotem nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi i planowaniem przestrzennym, a także prawem geodezyjnym i kartograficznym. Doradza w kwestiach reprywatyzacyjnych, także w zakresie prowadzenia inwestycji na gruntach objętych takimi roszczeniami.

Stefan Jacyno – adwokat z 30-letnim doświadczeniem zawodowym; wspólnik zarządzający kancelarii Wardyński i Wspólnicy; odpowiada za praktykę nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych; doświadczony negocjator i pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami wszystkich szczebli, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury.

Barbara Majewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law (LLM); radca prawny, współpracownik kancelarii Wardyński i Wspólnicy; autorka artykułów z zakresu reprywatyzacji i prawa cywilnego.

Magdalena Niziołek – doktor nauk prawnych; specjalizuje się w sprawach z w zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, procedur sądowo-administracyjnych i prawa samorządu terytorialnego, a także odpowiedzialności odszkodowawczej od władzy publicznej; radca prawny; współpracuje z kancelarią Wardyński i Wspólnicy; autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz etyki służby publicznej.

Przemysław Szymczyk – doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat z wieloletnią praktyką, rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych – Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych (m.in. Dentons, Wardyński i Wspólnicy) oraz instytucjach państwowych, w tym jako dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za międzynarodową współpracę fiskalną na forum OECD oraz za wdrożenie licznych ułatwień i preferencji podatkowych dla przedsiębiorców (m.in. fundacje rodzinne, ulgi na innowacje, uproszczenia w WHT czy tzw. Interpretacja 590). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciel Ministra Finansów w Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (GAAR) oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obydwa dyplomy z wyróżnieniem rektorskim). Pełni rolę redaktora naczelnego periodyku Co do zasady. Studia i analizy prawne oraz recenzenta w czasopiśmie Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Autor i współautor ok. 100 publikacji, w tym kilku książek z dziedziny prawa i ekonomii. Prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie nieruchomościowym i podatkowym.

Krzysztof Wiktor – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych; autor i współautor artykułów, komentarzy i innych publikacji z zakresu reprywatyzacji sądowej i administracyjnej.

Radosław Wiśniewski – absolwent prawa i filologii romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz absolwent prawa Uniwersytetu Owernii w Clermont-Ferrand we Francji; stypendysta rządu francuskiego; doktorant w Katedrze Praw Człowieka KUL; prawnik w praktyce nieruchomości, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy; autor artykułów i opracowań w zakresu reprywatyzacji i praw człowieka.

Leszek Zatyka – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny; współpracownik kancelarii Wardyński i Wspólnicy; specjalizuje się w postępowaniach sądowych i administracyjnych; autor publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa cywilnego materialnego.

Elżbieta Żywno – specjalista do spraw nieruchomości, w szczególności warszawskich z 30-letnim doświadczeniem; autorka artykułów z zakresu reprywatyzacji i odszkodowań; z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana niemal od początku.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę