Facebook
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe Ebook (PDF, EPUB)

Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2022 [EBOOK]

Marek Nowicki

Publikacja zawiera wydane 2022 r., wybrane i objaśnione przez autora, istotne orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące

Już od: 69,30 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3750 W01P01 Rok publikacji: 2023
Nowość
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Rzetelne postępowanie sądowe. Standardy strasburskie

Mariusz Godlewski, Aneta Łazarska

Monografia w sposób usystematyzowany charakteryzuje aktualne standardy rzetelnego postępowania zarówno cywilnego, jak i karnego. Okazją do podsumowań poziomu gwarancji rzetelności proceduralnej w polskich sądach jest rocznica 30-lecia Polski w Radzie Europy.

Już od: 88,89 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3714 W01P01 Rok publikacji: 2023
Nowość
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej

Jerzy W. Ochmański

Ultra vires czylii działanie poza zakresem kompetencji. W książce przedstawiono relacje prawne zachodzące między sądami konstytucyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego.

Już od: 82,60 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3695 W01P01 Rok publikacji: 2023
Nowość
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Czynniki migracji zarobkowych w świetle emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do UE

Michał Schwabe

Publikacja porusza tematykę migracji Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004–2016.

Już od: 70,70 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3682 W01P01 Rok publikacji: 2023
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Tylko 10 egz. -30%
Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja

Olga Bobrzyńska, Witold Borysiak, Adrian Brzegowy, Michał Burtowy, Michał Derek, Łukasz Dy...

W publikacji omówiono całość prawniczych zagadnień między rodzicami i dzieckiem w sytuacjach międzynarodowych.

Już od: 153,99 zł
259,00 zł
Więcej
EBO-3676 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I

Sławomira Lerman-Balsaux

Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.

Już od: 82,60 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3512 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to akty satnowiące pierwotne źródła prawa unijnego. W publikacji zamieszczono je wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi.

Już od: 15,39 zł
25,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-4639 W06P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła

Błażej Kuźniacki

Publikacja zawiera porównanie koncepcji rzeczywistego beneficjenta z klauzulami antyabuzywnymi oraz komentarz do najnowszych zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  i ustawodawstwie zmienionym przez „Polski Ład”.

Już od: 118,29 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3493 W01P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
The law of drones. Unmanned aircraft in European Union law

Magdalena Ostrihansky, Marlena Sakowska-Baryła, Maciej Szmigiero

The first complete overview of drone regulations in the European Union provides legal commentaries to regulations on unmanned aircraft systems

Już od: 94,50 zł
135,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska Rok publikacji: 2021
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Tylko 9 egz. -30%
Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Marek Nowicki

W opracowaniu zostały uwzględnione kolejne reformy mechanizmu kontrolnego na podstawie Konwencji i zmiany będące głównie rezultatem wejścia w życie Protokołu 16 oraz zaleceń i wytycznych kolejnych spotkań na szczycie Rady Europy.

Już od: 142,10 zł
239,00 zł
Więcej
EBO-0346 W08P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stanowienie polskiego prawa podatkowego

Dominik Mączyński

Podstawowym celem publikacji jest ustalenie wpływu rozstrzygnięć podejmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na jakość polskiej legislacji podatkowej.

Już od: 77,00 zł
110,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3367 W01P01 Rok publikacji: 2021

Tylko 10 egz. -30%
Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym

Piotr Wróbel

W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym.

Już od: 23,80 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4338 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Aplikacje prawnicze 2021. Testy. Egzamin wstępny

Piotr Kamiński, Urszula Wilk

Egzamin wstępny na aplikacje 2021

Przygotuj się przed egzaminem i nie daj się zaskoczyć!

Już od: 27,30 zł
39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3334 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji

Agnieszka Doczekalska

Pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca języka prawnego Unii Europejskiej, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich.

Już od: 82,60 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3208 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości

Beata Baran, Michał Ożóg

Zbiór najważniejszych zagadnień związanych z ochroną sygnalistów dla osób zajmujących się tą problematyką w praktyce zawodowej.

Już od: 82,60 zł
139,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3194 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego

Tomasz Tadeusz Koncewicz

Gdy prawo i instytucje zaczynają służyć bezwzględnej polityce, zamiast ją cywilizować i krępować, zniszczony zostaje jeden z fundamentów powojennego ładu europejskiego: wiara, że każda władza polityczna musi być władzą ograniczoną i kontrolowaną przez instytucje od niej niezależne, przede wszystkim sądy.

Już od: 35,00 zł
59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3063 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej

Jan Barcz

Publikacja ukazuje przeprowadzone oraz planowane reformy.

Już od: 77,00 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3069 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Paweł Bańczyk

Książka przedstawia funkcjonowanie w praktyce odesłania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, fundamentalnego mechanizmu prawa unijnego.

Już od: 53,20 zł
89,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3025 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe

Joanna Worona

Próba całościowego zbadania tematu prawa w cyberprzestrzeni z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawodawstwa wybranych państw, w tym Polski.

Już od: 89,60 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2943 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym

Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero

Pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych.

Już od: 71,40 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2969 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Marcin Orecki

W książce przedstawiono m.in. przesłanki i kryteria rozróżnienia między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego.

Już od: 89,60 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2797 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości.

Już od: 83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2755 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Pierwsza na polskim rynku publikacja, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej.

Już od: 77,70 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2756 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

Monika Domańska

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacji prawa do bycia niedyskryminowanym ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa.

Już od: 83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2717 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Polityka Unii Europejskiej w zakresie powrotów. Aspekty prawne

Katarzyna Strąk

Kompleksowe omówienie prawnych aspektów polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów.

Już od: 77,70 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2690 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym

Damian Cyman, Magdalena Dziedzic, Magdalena Fedorowicz, Milena Kabza, Stanisław Kasiewicz,...

Omówienie problematyki ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Już od: 89,60 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2658 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Prawo dyplomatyczne i konsularne

Julian Sutor

Kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej.

Już od: 53,20 zł
89,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2650 W13P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!

Tylko 10 egz. -30%
Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej

Dobrochna Bach-Golecka, Anna Błachnio-Parzych, Aleksander Cieśliński, Agnieszka Grzelak, K...

Celem publikacji jest w szczególności wyznaczenie zakresu zastosowania prawa unijnego w kontekście organizacji hazardu poprzez próbę odpowiedzi na pytania: czy i w jakim zakresie Unia Europejska może ingerować w organizację hazardu w państwach członkowskich.

Już od: 102,20 zł
169,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2640 W01P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!

Tylko 9 egz. -30%
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Wojciech Hasik, Bartłomiej Nita

Kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF.

Już od: 119,00 zł
199,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2639 W01P01 Rok publikacji: 2018
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę