Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

J - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Jagielska Magdalena

Dr Magdalena Jagielska jest adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach...

Jagielska-Burduk Alicja

Dr Alicja Jagielska-Burduk jest adiunktem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd...

Jaki Andrzej

ANDRZEJ JAKI - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie...

Jakubczyc Jerzy

Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc kieruje Zakładem Zarządzania Finansami w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego...

Jakubiak-Mirończuk Aneta

Aneta Jakubiak-Mirończuk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofi i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego....

Jakubowski Aleksander

Aleksander Jakubowski - prawnik, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, prowadzi zajęcia z prawa administr...