Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

J - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Jakubecki Andrzej

Andrzej Jakubecki - profesor nauk prawnych; profesor w  Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mari...

Jurkowska-Zeidler Anna

Prof. ucz. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler – ekspert prawa finansowego, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, prorektor ds. współpracy międz...

Jędrasik-Jankowska Inetta

Inetta Jędrasik-Jankowska – profesor nauk prawnych; twórca Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierowała w latach 2005–201...

Jędrejek Grzegorz

Grzegorz Jędrejek (1973–2020) – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wyd...

Pozostali autorzy

Jabłoński Andrzej

Andrzej Jabłoński - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Opolu; adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładow...

Jacewicz Agnieszka

Agnieszka Jacewicz – redaktor merytoryczny działu rachunkowości,podatków i ubezpieczeń społecznych w Wydawnictwie ODDK, wykładowca na kursach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę