Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

D - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Dauter Bogusław

Bogusław Dauter – w latach 2011–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor licznych publikacji z zakresu postępowania sądowoadminist...

Dziczek Roman

Roman Dziczek − sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; wieloletni wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdz...

Pozostali autorzy

Dale Margaret

Margaret Dale jest konsultantką do spraw zatrudnienia. Pracowała jako dyrektor generalny konsorcjum uniwersytetów świadczących usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkim...

Daniel Paweł

Paweł Daniel - doktor nauk prawnych, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu,wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecz...