Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

P - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Piasecki Kazimierz

Prof. dr hab. Kazimierz Piasecki - kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, sędzia Sądu  Najwyższego w stanie spoczynku, wio...

Pietrzkowski Henryk

Henryk Pietrzkowski – sędzia Sądu Najwyższego (od kwietnia 2020 r. – w stanie spoczynku), który w sądownictwie pełnił służbę ponad 45 lat; członek Towarzystwa Naukowego Procesualis...

Pisuliński Jerzy

Jerzy Pisuliński - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim i prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ; zas...

Prusinowski Piotr

Piotr Prusinowski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; sędzia Sądu Najwyższego w Izbi...

Pozostali autorzy

Pabian Sebastian

Sebastian Pabian - adwokat, partner w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Pabian Arnold

Pabian Arnold - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z zakre­su marketingu i zarządzania, profesor Politechniki Częstochowskiej. Autor ok. 160 publikacji naukowych,...

Pabis Robert

Robert Pabis jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym, handlowym i upadłościowym, autorem kilkudziesięciu publikacji: monografi, artykułów i glos oraz...

Pacek Grzegorz

Grzegorz Pacek - doktor nauk prawnych, radca prawny; zajmuje się prawem własności intelektualnej; autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z za...

Pach Maciej

Maciej Pach - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Packo Anna

Anna Packo - prawnik; od 15 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi - zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i organu kontrolnego oraz orzeczniczeg...

Pacud Żaneta

Żaneta Pacud - doktor nauk prawnych, naukowo związana z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; obecnie członek...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę