Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

P - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Pauli Urban

Dr Urban Pauli - jest adiunktem, a także trenerem i konsultantem; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu kompetencjami, rozwoju pracowników, s...

Pawelczyk Zofia

Zofia Pawelczyk - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji...

Paweł Woś Tadeusz

Prof. dr hab. Tadeusz Woś – kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wy-dziale Prawa i Administracji UJ. Wybitny specjalista problematyki postępowania sądowoadministracy...

Pawełczyk Mirosław

Mirosław Pawełczyk - profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, partner zarządzając...

Pawliczak Jakub

Jakub Pawliczak - doktor nauk prawnych; wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego Trybu...

Pawłowski Krzysztof

Krzysztof Pawłowski - ukończył Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w instytucjach naukowych i organizacjach pozarządowych. Autor trzech książe...

Pałdyna Tomasz

Tomasz Pałdyna doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs...

Pałecki Krzysztof

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki - kieruje Katedrą Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administrcji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza socjologią prawa specjalizuj...

Pałka Piotr

Piotr Pałka - aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa w Gdyni.

Pałka Katarzyna

Dr Katarzyna Pałka - asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze...