Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

P - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Perłakowska Ewa

Ewa Perłakowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk-archiwista. Od 2009 r. dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalne...

Petasz Paweł

Paweł Petasz - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sąd...

Peters B. Guy

B. Guy Peters - profesor nauk politycznych w Department of Political Science, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Petrażycki Leon

Leon Petrażycki (1867-1931) jest najbardziej znanym polskim prawnikiem na świecie. "Myślał po polsku, pisał po niemiecku, a wykładał po rosyjsku" - twierdziła sw...

Pełczyński Piotr

Piotr Pełczyński - sędzia, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego

Piech Karol

Karol Piech - doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Katowicach. Od ponad 20 lat orzeka w sprawach celnych w organach pierwszej lub drugiej ins...

Piechota Grażyna

Grażyna Piechota - prawnik, dr nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii (specjalizacja socjologia komunikowania i mediów,socjologia polityki i zarządzania publicznego). Studia...