Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

P - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Paździor Mariusz

Mariusz Paździor - doktor nauk prawnych,Prodziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; radca prawny; autor i współautor licznyc...

Pearce Craig L.

Craig L. Pearce jest profesorem zarządzania Drucker School of Management. Swoje refleksje na temat współdzielonego przywództwa publikował m.in. w "Wall Street...

Pecyna Marlena

Marlena Pecyna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; członkini zespołów problemowych Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego działającej p...

Pelewicz Grażyna

Grażyna Pelewicz - doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu prawa finansowego, prawa podatkowego; zatrudniona w administracji podatkowej, urzę...

Penc Józef

JÓZEF PENC - prof. dr hab., kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego i Ekologii na Politechnice Łódzkiej oraz Zakładu Zarządzania w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi,...

Perłakowska Ewa

Ewa Perłakowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk-archiwista. Od 2009 r. dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalne...

Petasz Paweł

Paweł Petasz - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sąd...