Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

B - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Babiarz Stefan

Stefan Babiarz – doktor nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądów powszechnych; członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego w latach 2014–...

Baran Krzysztof Wojciech

Krzysztof W. Baran – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Rady Doskonałości Na...

Barcz Jan

Jan Barcz – profesor nauk prawnych; specjalista w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego; dyplomata, w latach 1995–1999 ambasador RP w Wiedniu, w okresie 2000–2001 dyrekto...

Barta Janusz

Janusz Barta (1947–2021) – był profesorem nauk prawnych; wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloński...

Bartosiewicz Adam

Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; specjal...

Bończak-Kucharczyk Ewa

Specjalistka w zakresie efektywnej polityki mieszkaniowej, mieszkalnictwa, polityki mieszkaniowej, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju; pełniła funkcję wicepre...

Pozostali autorzy

Babiarz-Mikulska Katarzyna

Dr KATARZYNA BABIARZ-MIKULSKA ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Asesor sądowy Sądu Rejonow...

Bach-Głowińska Joanna

Joanna Bach-Głowińska - doktor inżynier architekt;z zawodu architekt-urbanista; pracownik samorządowy w Biurze Rozwoju Gdańska; pracownik naukowy w Glasgow Schoo...

Baehr Jerzy

Jerzy Baehr - doktor nauk prawnych, radca prawny,partner zarządzający w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński,Baehr, współkieruje zespołem prawa energetycznego....

Bajorek-Ziaja Hanna

Hanna Bajorek Ziaja - absolwentka Uniwersytetu Opolskiego,Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji, kierunek Administracja Publiczna w systemie prawa europejskiego; słu...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę