Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

B - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Barszczewska Bożena

Bożena Barszczewska - absolwentka fi lologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu Ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z języka polskiego na Uni...

Bartnicki Marcin

Marcin Bartnicki - radca prawny; w latach 1999-2004 pracownik Wydziału Obsługi Prawnej Oddziału ZUS w Opolu i pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed sąda...

Bartoszewska Małgorzata

Małgorzata Bartoszewska - radca prawny

Barwicka-Tylek Iwona

Iwona Barwicka-Tylek - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jag...

Barwina Zbigniew

Zbigniew Barwina - doktor nauk prawnych; adwokat;stypendysta Gemeinschaft fßr studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa oraz Towarzystwa Maxa Plancka.

Barzycka-Banaszczyk Małgorzata

Małgorzata Barzycka-Banaszczyk - dr, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator sekcji prawa pracy w Studenckim Ośrodk...