Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

T - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Tarno Jan

Jan Paweł Tarno – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wieloletni kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjneg...

Pozostali autorzy

Taczanowski Maciej

Dr Maciej Taczanowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wykładowca prawa żywnościowego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomo...

Taczkowska Joanna

Joanna Taczkowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Talago-Sławoj Hanna

Hanna Talago-Sławoj - prawnik, filolog, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych; doradca komisji sejmowych podczas prac nad kolejnymi nowelizacjami ust...

Taranko Teresa

Dr hab. Teresa Taranko - absolwentka SGPiS, od 1990 roku pracuje w Katedrze Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1 września 2013 roku kier...

Tarapata Szymon

Szymon Tarapata - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; autor wielu publikacji dotyczących prawa karnego m...

Taras Wojciech

Wojciech TARAS - pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Targański Bartosz

Bartosz Targański - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej...

Tatara Andrzej

Andrzej Tatara - asystent w Zakładzie Prawa Finansowego na Uniwersytecie Opolskim; aplikant adwokacki; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę