Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

G - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Garlicki Leszek

Leszek Garlicki – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 1993–2001 – sędz...

Gawroński Krzysztof

Krzysztof Gawroński – nauczyciel dyplomowany z ponad czterdziestoletnim stażem w szkole (1971-2001), kuratorium oświaty (1981-1998), Zarządzie Głównym ZNP (1998-2001) i Ministerstw...

Gersdorf Małgorzata

Małgorzata Gersdorf – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; w latach 1991–2004 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a  następ...

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz - doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy...

Glumińska-Pawlic Jadwiga

Jadwiga Glumińska-Pawlic – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; doradca podatkow...

Gonet Wojciech

Wojciech Gonet – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; notariusz w Piasecznie; autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym monografii „Prawo pierwokupu...

Gudowski Jacek

Jacek Gudowski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przez 30 lat orzekający w Izbie Cywilnej; do 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor wielu cenion...

Pozostali autorzy

Gabrusewicz Wiktor

Wiktor Gabrusewicz - prof. dr hab., biegły rewident, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kieruje Katedra Rachunkowości oraz Studium Podyplomowym Rachunkowości. Łącz...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę