Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

G - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Garlicki Leszek

Leszek Garlicki – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 1993–2...

Gawroński Krzysztof

Krzysztof Gawroński – były wizytator w Kuratorium Oświaty i Ministerstwie Edukacji Narodowej; wykładowca na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i różnych formach dosko...

Gersdorf Małgorzata

Małgorzata Gersdorf – profesor doktor habilitowana nauk prawnych; w latach 1991–2004 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a  następ...

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz - doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy...

Glumińska-Pawlic Jadwiga

Jadwiga Glumińska-Pawlic – profesor doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autorka wielu pu...

Gonet Wojciech

Wojciech Gonet – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; notariusz w Piasecznie; autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym monografii Prawo pierwokupu...

Gudowski Jacek

Jacek Gudowski – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przez 30 lat orzekający w Izbie Cywilnej; do 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor wielu cenion...

Pozostali autorzy

Gaberle Andrzej

Prof. dr hab. Andrzej Gaberle, w latach 1979-2006 kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego, pos...

Gabrusewicz Wiktor

Wiktor Gabrusewicz - prof. dr hab., biegły rewident, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kieruje Katedra Rachunkowości oraz Studium Podyplomowym Rachunkowości. Łącz...

Gajda Agnieszka

Agnieszka Gajda - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;...

Gajewski Rafał

Rafał Gajewski - prawnik, pracownik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, redaktor naczelny czasopisma naukowego...

Gajewski Sebastian

Sebastian Gajewski - prawnik, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, prowadzi zajęcia z prawa administracy...

Galicki Jan

Dr hab. Jan Galicki - wybitny ekonomista w dziedzinie zarządzania,dydaktyk. Zajmuje się teorią i praktyką zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach budżetowych...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę