Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

M - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Malinowski Andrzej

Andrzej Malinowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Logiki i Argumentacji Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; sp...

Manowska Małgorzata

Sędzia Sądu Najwyższego; doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego; autorka wielu cenionych opracowań z zakresu procedury cywilnej, od lat kształci aplikantów...

Markiewicz Ryszard

Ryszard Markiewicz – profesor nauk prawnych; wieloletni kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: In...

Matan Andrzej

Andrzej Matan – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek  zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i...

Mozgawa Marek

Marek Mozgawa – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; dyrektor Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub...

Pozostali autorzy

Machalica-Drozdek Katarzyna

Katarzyna Machalica-Drozdek - doktor nauk prawnych, pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa celnego i...

Machnikowski Piotr

Dr hab. Piotr Machnikowski - profesor na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywat...

Maciejewska Joanna

Joanna Maciejewska - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu; przygotowuje pracę doktorską z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego wód śródlądow...

Maciejewski Tadeusz

Tadeusz Maciejewski - autor ponad 100 publikacji,w tym kilkunastu monografii i podreczników, jest wybitnym znawca historii administracji, ustroju i prawa, na stał...