Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

S - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Salachna Joanna M.

Joanna M. Salachna - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, radca prawny; specjal...

Sierpowska Iwona

Iwona Sierpowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; radca prawny; autorka monograf...

Skorupka Jerzy

Jerzy Skorupka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, dogmatyk prawa; pracę naukową łączy z wykonywaniem z...

Stefański Krzysztof

Krzysztof Stefański – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego; pracownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji naukowyc...

Stefański Ryszard A.

Ryszard A. Stefański − profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie; redaktor naczelny czasopisma „Ius Novum”; a...

Stelmach Jerzy

Jerzy Stelmach - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Supera-Markowska Maria

Maria Supera-Markowska – doktor nauk prawnych i certyfikowany księgowy; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Finansowego oraz Kiero...

Sójka-Zielińska Katarzyna

Katarzyna Sójka-Zielińska - profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka ponad 200 publikacji z zakresu prawa prywatnego i karnego nowożytn...

Pozostali autorzy

Saczywko Maksymilian

Maksymilian Saczywko - prawnik specjalizujący się w prawie spółek handlowym i prawie cywilnym, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniow...

Sekulski Piotr

Piotr Sekulski - magister, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sabat Marcin

Marcin Sabat - doktor nauk prawnych; pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Stadionów Lokalnego Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO 2012™ w Polsce, odpowiedzialny za planowan...

Sadocha Sławomir

Sławomir Sadocha - doradca podatkowy wykonujący zawód od 1993 r., w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w tym jej wiceprzewodniczący. Koo...

SafJan Marek

Marek SafJan - profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006. Był przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy. Uc...

Safjański Tomasz

Tomasz Safjański - prawnik i administratywista. Oficer Policji,pełniący służbę w pionach między innymi: kryminalnym,przestępczości zorganizowanej, współpracy międzynarodowej, spr...

Sagan Adam

Dr hab. Adam Sagan jest pracownikiem naukowym Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego....

Sagan Stanislaw

STANISLAW SAGAN - profesor i kierownik Zakladu Ustrojów Panstw Europejskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego,wieloletni prorektor UR, doktor honoris causa Uniwersytetó...