Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

K - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Kidyba Andrzej

Andrzej Kidyba − profesor doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie pra...

Kiziukiewicz Teresa

Teresa Kiziukiewicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Zarządczej Uniwersytetu Szczecińskiego; organizator i...

Kmieciak Zbigniew

Zbigniew Kmieciak – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;...

Knysiak-Sudyka Hanna

Hanna Knysiak-Sudyka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sęd...

Kocemba Karolina

Karolina Kocemba - doktor prawa, adwokat i partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy; specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, także w prawie rynku kapitałoweg...

Konarska-Wrzosek Violetta

Violetta Konarska-Wrzosek – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kop...

Pozostali autorzy

Kochowska Ewelina

Ewelina Kochowska - radca prawny. Ukończyła prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego...

Koczur Sebastian

Sebastian Koczur - doktor nauk prawnych,adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego;...

Kędziora Karolina

Karolina Kędziora - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Kabalski Przemysław

Dr hab. Przemysław Kabalski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady przed...

Kabat-Rudnicka Danuta

Danuta Kabat-Rudnicka - doktor nauk prawnych,doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Kaczmarek Tomasz

prof. dr hab. Tomasz KaczMarek

Kaczmarek Janusz

Janusz KaczMarek - doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; w latach 2002-2005 p...

Kaczmarek Przemysław

DR PRZEMYSŁAW KACZMarek jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncent...