Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

K - Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Kidyba Andrzej

Andrzej Kidyba − profesor doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wybitny specjalista w zakr...

Kiziukiewicz Teresa

Teresa Kiziukiewicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Zarządczej Uniwersytetu Szczecińskiego; organizator i...

Kmieciak Zbigniew

Zbigniew Kmieciak – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;...

Knysiak-Sudyka Hanna

Hanna Knysiak-Sudyka [ORCID: 0000-0003-4900-5956] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet...

Kocemba Karolina

Karolina Kocemba - doktor prawa, adwokat i partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy; specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, także w prawie rynku kapitałoweg...

Konarska-Wrzosek Violetta

Violetta Konarska-Wrzosek – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kop...

Pozostali autorzy

Kabalski Przemysław

Dr hab. Przemysław Kabalski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady przed...

Kabat-Rudnicka Danuta

Danuta Kabat-Rudnicka - doktor nauk prawnych,doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Kaczmarek Tomasz

prof. dr hab. Tomasz KaczMarek

Kaczmarek Janusz

Janusz KaczMarek - doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; w latach 2002-2005 p...

Kaczmarek Przemysław

DR PRZEMYSŁAW KACZMarek jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncent...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę