Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

K - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Kostecki Sebastian

Sebastian Kostecki - doktor nauk prawnych,adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w z...

Kostera Monika

Monika Kostera jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Bradford w...

Kostka Zdzisław

Zdzisław Kostka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Kostrubiec Jarosław

Jarosław Kostrubiec - doktor nauk prawnych;adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i Ad...

Kostrzewa Magdalena

Magdalena Kostrzewa - pracownik Oddziału ZUS w Warszawie; autorka publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym koordynacji sy...

Koszel Elżbieta

Dr Elżbieta Koszel - jest Sędzią Sądu Okręgowego w Zamościu, ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administ...

Kotler Philip

Philip Kotler jest profesorem marketingu międzynarodowego w Kellogg School of Management przy Northwestern University. Studia magisterskie w zakresie ekonomii uko...

Kotulski Mariusz

Mariusz Kotulski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra...