Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

K - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Karpiński Michał

Michał Karpiński - doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik w Kancelarii Radców Prawn...

Karpowicz Andrzej

Andrzej Karpowicz jest adwokatem od wielu lat specjalizującym się w ochronie własności intelektualnej i dóbr osobistych, autorem kilku książek z tej dziedziny.

Karski Leszek

Leszek Karski - doktor nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prodziekan ds. kierunku ochrona ś...

Karwiński Marcin

Dr Marcin Karwiński - jest adiunktem; jego zainteresowania naukowe skupiają się na zarządzaniu organizacjami sportowymi, Ewaluacją talentów w sporcie, wykorzystani...

Kasprzycki Dariusz

Dr Dariusz Kasprzycki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako asystent w Instytucie Prawa Własności Intelektualn...

Kastelik-Smaza Agnieszka

Agnieszka Kastelik-Smaza - doktor nauk prawnych, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką w Bielsku-Białej; specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, jest autorką publikacji z te...