Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

K - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Kalecińska-Rossi Jolanta

Jolanta Kalecińska-Rossi - specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym;przygotowała oraz negocjowała zasady współpracy pom...

Kalina-Prasznic Urszula

Urszula Kalina-Prasznic - prof. dr hab.,Uniwersytet Wrocławski

Kalinowski Marek

Marek Kalinowski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizujący się w prawie podatkowym, autor bądź współautor blisko 200 prac naukowych z tej dziedz...

Kalinowski Jacek

Jacek KALINOWSKI - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant w firmach szkoleniowych, autorzy publikacji z zakresu rachunkowości.

Kalisz Anna

Anna Kalisz - doktor nauk prawnych, stypendystka The Center for American and International Law, Southern Methodist University w Dallas, USA, uczestniczka L'école d...