Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

G - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Geromin Maciej

Maciej Geromin - adwokat, od 2012 r. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego; uczestniczył jako ekspert w praca...

Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz Beata

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz - doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu Kar...

Gewald Witold

Witold GEwald - radca prawny, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, wieloletni praktyk w tych dziedzinach, pełn...

Gibiński Maciej

Maciej Gibiński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie odbywa studia doktoranckie;doradca jednostek organizacyjnych opieki zdrowot...

Giedrewicz-Niewińska Aneta

Anna Giedrewicz-Niewińska - doktor nauk prawnych,adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Gienas Krzysztof

Dr Krzysztof Gienas - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, asesor Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. Autor wielu publikacji z dziedziny...

Gierowski Józef Krzysztof

Józef Krzysztof Gierowski -dr praw, dr hab. psychologii, prof. nauk medycznych, prof. w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1994), kierownik Zakładu Patologii Społeczne...

Gierusz Jerzy

Jerzy Gierusz - dr hab., profesor UG, kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako ekspert i projektant nowatoesk...

Gierusz Barbara

dr hab. Barbara Gierusz - wykładowca w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego

Ginter Peter M.

Peter M. Ginter przewodniczy wydziałowi organizacji i polityki w ochronie zdrowia w Lister Hill Center for Health Policy na Uniwersytecie Alabamy w Birmingham....

Ginter Artur

Artur Ginter - archeolog i informatyk, kierownik Archeologicznego Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstw...