Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

G - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Goettel Aleksy

ALEKSY GOETTEL - asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa fi nansowego i podat...

Goettel Mieczysław

Mieczysław Goettel - profesor tytularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego; współpracuje także z Instytutem Prawa...

Golat Rafał

Rafał Golat - radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy...

Goldiszewicz Agnieszka

Agnieszka Goldiszewicz - doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło...

Golec Sylwester

Sylwester Golec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, orzekający w sprawach podatkowych;wcześniej pracownik organów kontroli skarbowej; uczes...

Goleń Grzegorz

Grzegorz Goleń - doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej; członek Warszawskiego Semina...

Golonka Anna

Anna Golonka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego o tematyce kar...

Golonka Monika

Monika Golonka - doktor zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego; absolwentka programu Executive MBA ALK. Pracowała w polskich i mi...

Gomułowicz Andrzej

Andrzej Gomułowicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A...

Gonera Katarzyna

Katarzyna Gonera - Sędzia Sądu Najwyższego.