Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

B - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Balcarczyk Justyna

Justyna Balcarczyk - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji...

Balcerzak Michał

Michał Balcerzak - adiunkt w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Balicki Andrzej

Andrzej Balicki - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa doktorska dotycząca wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków, radca prawn...

Baluta Beata

Beata Baluta - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Banasik Przemysław

Przemysław Banasik - sędzia sądu okręgowego; pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii;doktor nauk ekonomicznych; sędzia sądu okręgowego;...

Banasik Katarzyna

Katarzyna Banasik - doktor nauk prawnych,absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Kolegium Doktoranckiego, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Kr...

Banasiuk Joanna

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Banaszak Bogusław

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak - profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego tamże; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej...

Banaś Tomasz

Tomasz Banaś - doktor nauk medycznych, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ds. zdrowia publicznego,członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o...

Bandarzewski Kazimierz

Kazimierz Bandarzewski - doktor nauk prawnych,pracownik w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;...

Bany Kazimierz

Kazimierz BANY - pracownik Ministerstwa Finansów, wybitny specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego.