Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

B - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Bucoń Paweł

Dr Paweł Bucoń - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską na Wydzia...

Buczek Elżbieta

Elżbieta Buczek - adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym i cywilnym; autor opracowań i publikacji o tematyce prawno-administracyjnej oraz licznych op...

Buczkowski Konrad

Konrad Buczkowski - adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz w Sekcji Prawa Karnego i Kryminologii Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w War...

Budnikowski Adam

Adam BUDNIKOWSKI jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalistą i autorem licznych prac z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych i polityki ekologicznej.

Bugajna-Sporczyk Dorota

Dorota Bugajna-Sporczyk - sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjono...

Bujalski Rafał

Rafał Bujalski - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa Unii Europejskiej, jest pracownikiem Redakc...

Buk Halina

Halina Buk - profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Rachunkowości Międzynaro...

Bukowska Joanna

Joanna Bukowska - doktor nauk prawnych

Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w problematyc...

Bukowski Marek

Marek Bukowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Bukowski i Wspólnicy, arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadenc...

Bukowski Zbigniew

Zbigniew Bukowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wspólnik kancelarii...

Burczyński Tomasz

dr Tomasz Burczyński - radca prawny, wspólnik GWW Tax, specjalizujący się w sporach podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowoadministracyjnych,...