Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

P - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Przyborowska-Klimczak Anna

Anna Przyborowska-Klimczak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Un...

Przyborowski Łukasz

Dr Łukasz Przyborowski - radca prawny, autor publikacji z dziedziny prawa zabezpieczeń wierzytelności oraz nieruchomości; recenzent w czasopiśmie Transformacje Pra...

Przybylska-Kapuścińska Wiesława

Wiesława Przybylska - Kapuścińska - dr hab. nauk ekonomicznych, profesor AE w Poznaniu. Kieruje Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jej zainteresowania badawcze...

Przygoda Karolina

Karolina Przygoda - członek zespołu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Przytuła Sylwia

Sylwia Przytuła - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Je...

Puchacz Krzysztof

Krzysztof Puchacz - prawnik, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i zamówień publicznych; wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (...

Puczko Aleksandra

Aleksandra Puczko - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa adm...

Pulka Zbigniew

Zbigniew Pulka - profesor zwyczajny doktor habilitowany w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się filozofią prawa, metodologią pr...

Purgał-Popiela Joanna

Dr Joanna Purgał-Popiela - jest adiunktem; jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki transferu wiedzy,kapitału intelektualnego organizacji, międzynarodowyc...