Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 1/18
(18 VI 2018 r.)
96Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego art. 70 § 6 pkt 1, art. 70c o.p.9
...

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 1/18
(18 VI 2018 r.)
96Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego art. 70 § 6 pkt 1, art. 70c o.p.9
II FPS 1/18
(24 IX 2018 r.)
97Podatek od nieruchomości od gruntu oraz części budynków stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych w przypadku wyodrębnienia własności lokalu w stanie prawnym do 31 grudnia 2015 r. art. 3 ust. 5 u.p.o.l.30Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II FSK 164/15
(2 III 2017 r.)
98Zaliczenie nadpłaty podatku przysługującej podatnikowi będącemu spadkobiercą na poczet zaległości podatkowej spadkodawcy art. 76 i 76b o.p.47
II FSK 928/15
(28 IV 2017 r.)
99Wyeliminowanie z obrotu prawnego aktów i czynności niezgodnych z prawem art. 133 § 1 p.p.s.a.58
II FSK 1609/15
(6 VII 2017 r.)
100Umorzenie postępowania w związku z oświadczeniem strony o cofnięciu zamiaru zbycia działek art. 3b ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców66
II FSK 2649/15
(13 X 2017 r.)
101Niewskazanie adresu elektronicznego w pełnomocnictwie szczególnym art. 144 § 3, art. 169 § 1 o.p.74
II FSK 1258/14
(19 XII 2017 r.)
102Wykładnia normy zgodnej z przepisem uznanym przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP art. 3 pkt 17a u.ś.r.85
II FSK 131/16
(1 II 2018 r.)
103Zwrot środków pomocowych wpłaconych na rachunek bankowy zmarłego beneficjenta art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR101
II OSK 994/16
(13 II 2018 r.)
104Podatek od towarów i usług a zadania w zakresie edukacji realizowane przez gminę art. 15 ust. 6 u.p.t.u.111
I GSK 120/16
(15 II 2018 r.)
105Charakter prawny organu samorządu aptekarskiego w postępowaniu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki art. 106 § 1–6 k.p.a.123
II FSK 488/16
(6 III 2018 r.)
106Sporządzenie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako czynność cywilnoprawna) przy przekształcaniu istniejącego podmiotu leczniczego art. 2 pkt 1 lit. f/ u.p.c.c.133
I OSK 905/16
(9 III 2018 r.)
107Reklama napojów alkoholowych w oknie wystawowym art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi138
I FSK 1025/16
(12 IV 2018 r.)
108Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego art. 4 ust. 1 dyrektywy nr 2002/21/WE148
II OSK 2674/17
(18 IV 2018 r.)
109Kara pieniężna z tytułu udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.155
II GSK 2834/16
(19 IX 2018 r.)
110Niedopuszczalność tworzenia okręgu wyborczego z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego168
II FSK 164/15
(2 III 2017 r.)
111Kara administracyjna za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej art. 13k ust. 1 u.d.p.182
II FSK 928/15
(28 IV 2017 r.)
112Usunięcie odpadów w związku z wstrzymaniem użytkowania instalacji związanej z odzyskiem odpadów art. 365 ust. 2 pkt 3 p.o.ś.193
II FSK 1609/15
(6 VII 2017 r.)
113Dotacja celowa dla spółki prawa handlowego art. 38 ust. 1 pkt 3, art. 38 ust. 3 u.t.k.203
II FSK 2649/15
(13 X 2017 r.)
114Odmowa dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika art. 33 § 2 p.p.s.a.210
II FSK 1258/14
(19 XII 2017 r.)
115Wydruk dokumentu z systemu elektronicznego art. 61 ust. 3 u.z.r.p.; art. 48 § 3 w zw. z art. 64 p.p.s.a.215
II FSK 131/16
(1 II 2018 r.)
116Zakwestionowanie podanej w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia art. 163 § 2 w zw. z art. 167 i art. 227 § 1 p.p.s.a.220
II OSK 994/16
(13 II 2018 r.)
117Charakter prawny informacji dotyczących dotacji podanych w Biuletynie Informacji Publicznej art. 89d ust. 1 u.s.o.224
I GSK 120/16
(15 II 2018 r.)
118Błędne podanie terminu w pouczeniu art. 112 k.p.a.223

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty