Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Orzeczenia składu siedmiu sędziów NSA


...
Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 3/17
(12 I 2018 r.)
59Data uiszczenia opłaty sądowej dokonanej za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej. Art. 219 § 2 p.p.s.a.; ogólnie – u.u.p.26

Orzeczenia składu siedmiu sędziów NSA

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 3/17
(12 I 2018 r.)
59Data uiszczenia opłaty sądowej dokonanej za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej. Art. 219 § 2 p.p.s.a.; ogólnie – u.u.p.26
I FPS 5/17
(28 II 2018 r.)
58Wpływ uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia na przerwanie biegu przedawnienia. Art. 70 § 4 o.p.11

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II FSK 1616/14
(16 VI 2016 r.)
64Odpowiednie stosowanie przepisów o.p. przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Art. 33 ust. 4a pkt 2, art. 49 ust. 1 u. o rehabilitacji.85
II FSK 3130/14
(3 XI 2016 r.)
69Zwrot leśniczemu przez nadleśnictwo wydatków poniesionych na energię elektryczną zużytą w kancelarii nadleśnictwa. Art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.141
II FSK 3316/14
(25 XI 2016 r.)
68Zaświadczenia o samodzielności lokalu jako niepodlegające opłacie skarbowej. Art. 2 ust. 2 i 3 u.w.l.; art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.s.129
II FSK 3333/14
(9 XII 2016 r.)
67Skutki zawieszenia działalności gospodarczej na gruncie zobowiązań publicznoprawnych jako przedmiot odrębnych unormowań prawnych. Art. 14a ust. 7 u.s.d.g.121
II FSK 34/15
(21 II 2017 r.)
62Przedłużenie terminu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku dokonania zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. Art. 159 § 2 u.p.e.a.71
II FSK 213/15
(3 III 2017 r.)
71Przychód z odszkodowania oraz odsetki od lokat i środków przechowywanych na rachunkach bankowych jako przedmiot opodatkowania. Art. 6 ust. 1 pkt 1 u. o lasach; art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.155
II FSK 410/15
(7 III 2017 r.)
70Włączenie nieruchomości należącej do majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego na mocy umowy rozszerzającej ustawową wspólność małżeńską a nabycie nieruchomości. Art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.147
I GSK 792/15
(22 III 2017 r.)
65Decyzja okreś lająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym jako dokument urzędowy w sprawie dotyczącej okreś lenia wysokości opłaty paliwowej. Art. 194 § 1, art. 201 § 1 pkt 2, art. 240 § 1 pkt 5 o.p.95
II GSK 1518/15
(15 II 2017 r.)
74Skutki koncentracji podmiotów ubiegających się o pomoc fi nansową ze środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Art. 4 ust. 8 rozp. 65/2011.191
I FSK 1708/15
(22 III 2017 r.)
72Zakres pojęcia „usługi, których przedmiotem są instrumenty fi nansowe”. Art. 43 ust. 1 pkt 41 u.p.t.u.167
II OSK 2343/15
(18 V 2017 r.)
61Tryb doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania scaleniowego i o wydanych w nim orzeczeniach. Art. 7 ust. 3, art. 28 ust. 1 u.s.w.g.; art. 149 k.p.a.63
I GSK 1290/16
(13 I 2017 r.)
75Termin dokonywania oceny zanieczyszczenia środków spożywczych lub ich jadalnych części. Art. 1 ust. 1 i 2 rozp. 1881/2006; art. 67 WKC.211
II GSK 2110/16
(23 II 2017 r.)
66Decyzja w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna. Art. 8, art. 33 ust. 2 u.g.h.; art. 166 § 1 o.p.112
II FSK 3030/16
(16 II 2017 r.)
63Wniesienie przez organ podatkowy powództwa do sądu powszechnego a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Art. 1891 k.p.c.; art. 70 § 6 pkt 3 o.p.78
II GSK 4795/16
(8 III 2017 r.)
76Zakres pojęcia „każdy uczeń” przedszkola. Art. 90 ust. 2b u.s.o.223
II GSK 5494/16
(18 I 2017 r.)
60Legitymacja skargowa rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu w sprawie zawieszenia działalności kasy. Art. 73 ust. 6, art. 74k ust. 1 u. o skok.56
II GSK 206/17
(8 III 2017 r.)
73Wprowadzenie różnych godzin dostępności do gier jako podstawa wezwania do usunięcia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania kasyna gry. Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a/, art. 58 u.g.h.180

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty