Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Orzeczenia składu siedmiu sędziów NSA

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 1/17
16 X 2017 r.
1Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego. Art. 272 § 3 p.p.s.a.9
II GPS 2/17
9 X 2017
...

Orzeczenia składu siedmiu sędziów NSA

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 1/17
16 X 2017 r.
1Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego. Art. 272 § 3 p.p.s.a.9
II GPS 2/17
9 X 2017 r.
4Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefi e płatnego parkowania. Art. 13b ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 u.d.p.77
I OPS 3/17
9 X 2017 r.
2Złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty jako skuteczne do pozostałych uprawnionych. Art. 3, art. 5 ust. 1 u. o realizacji prawa do rekompensaty.36
II FPS 4/17
16 X 2017 r.
3Przedawnienie okreś lenia ryczałtu od niezewidencjonowanego przychodu. Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 2 u.z.p.d.o.f.; art. 68 § 2 pkt 2 o.p.58

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II FSK 1616/14
(16 VI 2016 r.)
7Zmiana udziałów wspólników spółki osobowej w dochodach i stratach tej spółki a odsetki za nieterminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy. Art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 2, art. 53a o.p.111
II FSK 1835/14
(3 VIII 2016 r.)
10Termin obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 13 u.p.t.u.144
II FSK 2186/14
(13 IX 2016 r.)
11Stawka podatku akcyzowego a cena płacona z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia energii elektrycznej. Art. 75 ust. 2 u.p.a.159
II FSK 2428/14
(20 X 2016 r.)
8Skuteczne złożenie deklaracji podatkowej jako warunek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c.124
II FSK 2718/14
(12 X 2016 r.)
9Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Art. 12, art. 16 ust. 1 u.s.s.e.; art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.131
II FSK 2748/14
(29 IX 2016 r.)
5Orzeczenia TSUE jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego. Art. 240 § 1 pkt 11 o.p.88
II FSK 2781/14
(7 IX 2016 r.)
6Były akcjonariusz zlikwidowanej spółki akcyjnej jako strona uprawniona do otrzymania zwrotu VAT należnego tej spółce. Art. 133 § 2a w zw. z art. 115 § 1 o.p.; art. 2, art. 7, art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.98
II FSK 2807/14
(25 X 2016 r.)
16Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do zrealizowanych obiektów budowlanych. Art. 9 ust. 1, art. 50-51 u.p.b.210
II FSK 2957/14
(29 XI 2016 r.)
15Wykonanie obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Art. 51 ust. 1 pkt 3, ust. 5 u.p.b.202
II FSK 3243/14
(4 X 2016 r.)
14Nałożenie obowiązku przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, ocen technicznych lub ekspertyz. Art. 51 ust. 1 pkt 2 u.p.b.295
I FSK 357/15
(8 IX 2016 r.)
18Przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Art. 19 ust. 3 u.s.s.e.; art. 7 k.p.a.233
I FSK 571/15
(18 X 2016 r.)
13Zarządca nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pokrytej wodami jeziora jako adresat decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego. Art. 48, art. 49b w zw. z art. 52 u.p.b.181
I FSK 1731/15
(20 X 2016 r.)
12Obowiązek informacyjny organów Policji wobec spadkobierców, którzy weszli w posiadanie broni palnej. Art. 23 ust. 1 pkt 3 u.b.a.174
II FSK 2131/15
(7 IX 2016 r.)
19Nałożenie na wiele podmiotów kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 2 pkt 2 u.g.h.242
II SA/Po 307/16
(27 VII 2016 r.)
17Sztuczne stworzenie przez benefi cjenta warunków do uzyskania pomocy unijnej. Art. 30 rozp. 73/2009; art. 4 ust. 8 rozp. 65/2011.219

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty