Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiot i podstawa prawnastr.
II FSK 164/15
(2 III 2017 r.)
36Preferencyjne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fi zycznych osoby samotnie wychowującej dziecko art. 6 ust. 4 pkt 3
...

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiot i podstawa prawnastr.
II FSK 164/15
(2 III 2017 r.)
36Preferencyjne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fi zycznych osoby samotnie wychowującej dziecko art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f.9
II FSK 928/15
(28 IV 2017 r.)
37Sukcesja prawa do nadpłaty i żądanie wszczęcia postępowania w sprawie jej stwierdzenia art. 97 § 1 o.p.20
II FSK 1609/15
(6 VII 2017 r.)
38Świadczenie pokrywające koszty utrzymania pełnoletniego podopiecznego rodziny zastępczej w trakcie przerwy w kontynuowaniu nauki art. 37 ust. 2 pkt 1 u.w.r.29
II FSK 2649/15
(13 X 2017 r.)
39Brak formalny wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego art. 64 § 2 k.p.a., art. 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego37
II FSK 1258/14
(19 XII 2017 r.)
40Obowiązek składania informacji o zakładzie (oddziale) posiadanym przez podatnika na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż właś ciwa dla jego siedziby art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p.43
II FSK 131/16
(1 II 2018 r.)
41Sprzeciw od postanowienia w przedmiocie prawa pomocy art. 191 i art. 206 § 1 p.p.s.a.49
II OSK 994/16
(13 II 2018 r.)
42Głębia dokowa a podatek od nieruchomości art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.52
I GSK 120/16
(15 II 2018 r.)
43Żądanie wszczęcia postępowania wniesione przez osobę niebędącą stroną art. 165a § 1 o.p.62
II FSK 488/16
(6 III 2018 r.)
44Zasady wyboru projektów w konkursie o dofinansowanie ze środków budżetu UE art. 37 ustawy wdrożeniowej71
I OSK 905/16
(9 III 2018 r.)
45Sprzeciw od decyzji w sprawach postanowień kasatoryjnych w postępowaniu administracyjnym art. 138 § 2 w zw. z art. 144 k.p.a.87
I FSK 1025/16
(12 IV 2018 r.)
46Stwierdzenie przez sąd administracyjny nieważności uchwały zarządu powiatu uchylonej przez zarząd przed wydaniem wyroku art. 147 § 1 p.p.s.a.93
II OSK 2674/17
(18 IV 2018 r.)
47Limit kwotowy określający prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług art. 113 ust. 1 u.p.t.u.99
II FSK 164/15
(2 III 2017 r.)
48Wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.109
II FSK 928/15
(28 IV 2017 r.)
49Obowiązek rady gminy uzasadnienia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę art. 24 ust. 4 i 5 u.z.z.w.122
II FSK 1609/15
(6 VII 2017 r.)
50Dopuszczalny nacisk osi pojazdu nienormatywnego art. 2 pkt 35a p.r.d.130
II FSK 2649/15
(13 X 2017 r.)
51Dopuszczalność wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej art. 95 pkt 1 u.s.w.ż.z.142
II FSK 1258/14
(19 XII 2017 r.)
52Forma rozstrzygnięcia o nieważności wyroku na podstawie art. 172 p.p.s.a. art. 172 p.p.s.a.162
II FSK 131/16
(1 II 2018 r.)
53Opłacenie skargi kasacyjnej od postanowienia odrzucającego skargę, od której zaniechano poboru opłaty art. 222 p.p.s.a.169
II OSK 994/16
(13 II 2018 r.)
54Wstrzymanie wykonania uchwały KRS art. 388 § 1 k.p.c.171

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty