Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II OPS 2/17
(11 XII 2017 r.)
20Prawidłowość poparcia wniosku o referendum lokalne. art. 14 ust. 4 u.r.l.11
II FPS 3/17
(6 XI
...

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II OPS 2/17
(11 XII 2017 r.)
20Prawidłowość poparcia wniosku o referendum lokalne. art. 14 ust. 4 u.r.l.11
II FPS 3/17
(6 XI 2017 r.)
21Przedawnienie okreś lenia straty podatkowej. art. 24 w związku z art. 70 § 1 o.p.29

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II FSK 1616/14
(16 VI 2016 r.)
26Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie okreś lenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON. art. 33 ust. 4a pkt 2, art. 49 ust. 1 u.r.z.o.n.89
II FSK 1835/14
(3 VIII 2016 r.)
24Zakres uprawnień organu podatkowego wyłączenia z akt sprawy dokumentów ze względu na interes publiczny. art. 178 § 1, art. 179 § 1 o.p.71
II FSK 2186/14
(13 IX 2016 r.)
32Darowizna a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. art. 888 § 1 k.c.; art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p.159
II FSK 2428/14
(20 X 2016 r.)
38Strata podatkowa poniesiona w USA a dochody osiągnięte w Polsce. art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 27 ust. 9 u.p.d.o.f.; art. 20 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania205
II FSK 2718/14
(12 X 2016 r.)
36Podstawa opodatkowania przy umowie zniesienia współwłas ności. art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.c.c.192
II FSK 2748/14
(29 IX 2016 r.)
33Uchylenie decyzji ustalającej wysokość podatku i umorzenie postępowania a zwrot nadpłaconego podatku. art. 73 § 1 pkt 1, art. 74a, art. 77 § 1 pkt 1, art. 240 § 1 pkt 8, art. 245 § 1 pkt 1 o.p.165
II FSK 2781/14
(7 IX 2016 r.)
22Uzupełnienie braków formalnych zażalenia za pośrednictwem organu niewłaś ciwego. art. 65 § 2 k.p.a.55
II FSK 2807/14
(25 X 2016 r.)
39Raty podatku od nieruchomości a bieżąca zaległość podatkowa. art. 6 ust. 7 i ust. 9 pkt 3 u.p.o.l.; art. 76 § 1 o.p.213
II FSK 2957/14
(29 XI 2016 r.)
40Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych z działalności gospodarczej a sporządzenie remanentu. art. 24 ust. 2, art. 44 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f.220
II FSK 3243/14
(4 X 2016 r.)
34Przesłanki okreś lenia zobowiązania pracodawcy do wpłaty środków na PFRON. art. 33 ust. 1–4a u.r.z.o.n.174
I FSK 357/15
(8 IX 2016 r.)
31Przesłanki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. art. 2 pkt 8, art. 9 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 u.p.t.u.; art. 20 dyrektywy 2006/112/WE150
I FSK 571/15
(18 X 2016 r.)
37Dzierżawa przydomowego ogródka na cele rolnicze a zwolnienie od podatku od towarów i usług. § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. M.F.z.p.t.u.198
I FSK 1731/15
(20 X 2016 r.)
25Strona postępowania podatkowego a likwidator majątku pozostałego po zlikwidowanej spółce. art. 133 § 1 o.p.79
II FSK 2131/15
(7 IX 2016 r.)
30Ewidencja gruntów i budynków a podatek od nieruchomości. art. 21 ust. 1 u.p.g.k.139
II SA/Po 307/16
(27 VII 2016 r.)
28Wymagania prawne w zakresie systemu jakości badań wody do spożycia przez ludzi. art. 7 ust. 5 rozp.MZ.2015113
II SA/Lu 341/16
(18 VIII 2016 r.)
29Uposażenie za czas ćwiczeń wojskowych rotacyjnych a status osoby bezrobotnej. art. 31 ust. 4 u.u.ż.n.; art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. l/, art. 33 ust. 4 pkt 1 u.p.z.r.p.; art. 6 ust. 1 pkt 11 u.s.u.s.; art. 59 pkt 3 u.p.o.RP135
I FSK 386/16
(6 X 2016 r.)
35Umowne zniesienie współwłas ności a podatek od towarów i usług. art. 7 ust. 1 u.p.t.u.182
II FSK 802/16
(26 VII 2016 r.)
27Odpłatne udostępnienie prawa do korzystania z wizerunku a koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. art. 18, art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.99
II OSK 2753/16
(29 XII 2016 r.)
23Charakter terminu dotyczącego podjęcia przez radę powiatu uchwały o odwołaniu starosty powiatu. art. 31 ust. 3 u.s.p.60

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty