Facebook

Banner_25_na_wszystko_1920x60.jpg [48.19 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 2/17
(11 XII 2017 r.)
43Stawka podatku od usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego. art. 83 ust. 1 pkt 11
...

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I FPS 2/17
(11 XII 2017 r.)
43Stawka podatku od usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego. art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u.52
I OPS 5/17
(26 II 2018 r.)
42Ustalenie stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego PKP w dniu 27 maja 1990 r. art. 5 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; art. 38 ust. 2 u.g.g.w.n.19
I FPS 6/17
(26 II 2018 r.)
41Organ właś ciwy do rozpoznania odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu kontrolnym. art. 26 ust. 1 u.k.s.; art. 3 ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.9

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
II FSK 1835/14
(3 VIII 2016 r.)
47Odmowa udostępnienia stronie dokumentów wyłączonych z akt postępowania kontrolnego. art. 178 § 1, art. 179 § 1 o.p.98
II FSK 2727/14
(11 X 2016 r.)
51Strata przedsiębiorstwa państwowego skomercjalizowanego a podatek dochodowy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej wskutek tej komercjalizacji. art. 7 ust. 3 pkt 4 i 5, art. 7 ust. 4, art. 7 ust. 4a u.p.d.o.p.133
II FSK 2743/14
(20 X 2016 r.)
52Uprawnienie spółki planującej uczestnictwo w podatkowej grupie kapitałowej do złożenia wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. art. 14b o.p.142
II FSK 2748/14
(29 IX 2016 r.)
50Zwrot zapłaconego podatku stanowiącego nadpłatę w wyniku uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i umorzenia postępowania. art. 245 § 1 pkt 1 w zw. z art. 240 § 1 pkt 8 o.p.125
II FSK 2793/14
(26 X 2016 r.)
53Nieodpłatne świadczenie w podatku dochodowym od osób fi zycznych a nieważność umowy kredytu bankowego. art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.152
II FSK 283/15
(20 I 2017 r.)
54Wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej w związku z planowanym przekształceniem spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. art. 14n § 1 pkt 1 o.p.161
II OSK 827/15
(21 XII 2016 r.)
49Obszar oddziaływania obiektu budowlanego a strona postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę. art. 3 pkt 20 u.p.b.115
II GZ 1235/16
(31 I 2017 r.)
45Prawo pomocy w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. art. 244 i 245 p.p.s.a.85
II OSK 2753/16
(29 XII 2016 r.)
48Charakter terminu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania starosty. art. 31 ust. 3 u.s.p.105
II GSK 4237/16
(15 II 2017 r.)
46Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia w procedurze naprawczej. art. 169 § 1 i § 4 o.p.88
II GSK 4578/16
(22 II 2017 r.)
57Uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej u.p.f.187
II GSK 4584/16
(7 II 2017 r.)
56Znakowanie produktu ekologicznego. art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 834/2007179
II GSK 5592/16
(24 I 2017 r.)
55Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu UE w formie elektronicznej. art. 106 § 3 p.p.s.a.166
II OZ 143/17
(14 III 2017 r.)
44Data wniesienia do sądu pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną79

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty