Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
92,69 92,69
Cena regularna: 102,99
102,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24 h (dni robocze)

Opis produktu

Dwumiesięcznik, w którym publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urzędowy tłoczony na podstawie zarządzania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kontakt z redakcją:

Naczelny Sąd Administracyjny
Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
Tel. 22 551 67 25
e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I OPS 7/17
(11 VI 2018 r.)
77Obowiązki gminy względem osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. art. 59 ust. 1 w
...

Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I OPS 7/17
(11 VI 2018 r.)
77Obowiązki gminy względem osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. art. 59 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 i 2 i art. 103 ust. 2 w zw. z art. 61 ust. 1 i 2 u.p.s.9
I OPS 6/17
(21 V 2018 r.)
78Dowód w postępowaniu w sprawie ustalenia przynależności do Kościoła lub związku wyznaniowego. art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o. i art. 22 u.o.d.o. w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 k.p.a.32

Orzeczenia zwykłego składu sądu

Sygnatura akt
(data)
Pozycja zbioruPrzedmiotstr.
I GSK 1364/14
(11 IV 2017 r.)
81Zaliczenie nadpłaty podatku przysługującej podatnikowi będącemu spadkobiercą na poczet zaległości podatkowej spadkodawcy art. 76 i 76b o.p.55
II FSK 630/15
(6 IV 2017 r.)
90Wyeliminowanie z obrotu prawnego aktów i czynności niezgodnych z prawem art. 133 § 1 p.p.s.a.148
I FSK 1627/15
(26 V 2017 r.)
91Umorzenie postępowania w związku z oświadczeniem strony o cofnięciu zamiaru zbycia działek art. 3b ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców157
II GSK 1730/15
(22 III 2017 r.)
86Niewskazanie adresu elektronicznego w pełnomocnictwie szczególnym art. 144 § 3, art. 169 § 1 o.p.105
I FSK 1838/15
(5 VI 2017 r.)
92Wykładnia normy zgodnej z przepisem uznanym przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP art. 3 pkt 17a u.ś.r.165
II GSK 2145/15
(4 IV 2017 r.)
89Zwrot środków pomocowych wpłaconych na rachunek bankowy zmarłego beneficjenta art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR141
II GSK 2528/15
(28 III 2017 r.)
87Podatek od towarów i usług a zadania w zakresie edukacji realizowane przez gminę art. 15 ust. 6 u.p.t.u.115
II GSK 2596/15
(14 VI 2017 r.)
93Charakter prawny organu samorządu aptekarskiego w postępowaniu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki art. 106 § 1–6 k.p.a.181
II OSK 2772/15
(6 VII 2017 r.)
79Sporządzenie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako czynność cywilnoprawna) przy przekształcaniu istniejącego podmiotu leczniczego art. 2 pkt 1 lit. f/ u.p.c.c.44
II GSK 2964/15
(20 VII 2017 r.)
95Reklama napojów alkoholowych w oknie wystawowym art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi211
I SA/Op 400/16
(30 XI 2016 r.)
82Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego art. 4 ust. 1 dyrektywy nr 2002/21/WE62
II SA/Bk 765/16
(19 I 2017 r.)
83Kara pieniężna z tytułu udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.79
II GSK 793/16
(12 VII 2017 r.)
94Niedopuszczalność tworzenia okręgu wyborczego z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego192
II GSK 4921/16
(7 III 2017 r.)
84Kara administracyjna za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej art. 13k ust. 1 u.d.p.91
II GW 12/17
(2 VI 2017 r.)
80Usunięcie odpadów w związku z wstrzymaniem użytkowania instalacji związanej z odzyskiem odpadów art. 365 ust. 2 pkt 3 p.o.ś.49
II GSK 302/17
(31 III 2017 r.)
88Dotacja celowa dla spółki prawa handlowego art. 38 ust. 1 pkt 3, art. 38 ust. 3 u.t.k.128
II GSK 728/17
(21 III 2017 r.)
85Odmowa dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika art. 33 § 2 p.p.s.a.98

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/orzecznictwo-naczelnego-sadu-administracyjnego-i-wojewodzkich-sadow-administracyjnych

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2020

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2019

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2018

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2017

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2016

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 6/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 5/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 4/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 3/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 2/2015

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych - Nr 1/2015 (64)

(6/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 6/2014

(5/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 5/2014

(4/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 4/2014

(3/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 3/2014

(2/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 2/2014

(1/2014) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 1/2014

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty