Facebook
Kategorie
Kategorie

Indeks autorów

Wyróżnieni autorzy

Bartosiewicz Adam

Dr Adam Bartosiewicz - doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa uni...

Ciepła Helena

Helena Ciepła - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okr...

Ereciński Tadeusz

Tadeusz Ereciński - profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, b. Prezes SN kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromny...

Gudowski Jacek

Jacek Gudowski - sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; do grudni...

Hofmański Piotr

Piotr Hofmański - profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Autor kilkuset pra...

Kidyba Andrzej

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjal...

Mozgawa Marek

prof. dr hab. Marek Mozgawa - kierownik Katedry Prawa Karnego I Kryminologii UMCS, autor licznych publikacji z prawa karnego materialnego. W swojej działalności naukowej zajmuje si...

Wierzbowski Marek

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski - partner w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, uprzednio przez wiele lat był partnerem w kancelariach...

Wróbel Andrzej

Andrzej Wróbel - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Tybunału Konstytucyjnego; kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w...

Zimmermann Jan

Jan Zimmermann - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista z dziedziny prawa a...