Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Wollgarten Withold

Withold Wollgarten - doktor nauk ekonomicznych; doradca podatkowy i biegły rewident prowadzący kancelarię w Niemczech;specjalista w zakresie międzynarodowego opodatkowania...

Wołczak Iwona

Iwona Wołczak - radca prawny w izbie skarbowej, od 9 lat zatrudniona w administracji podatkowej; były pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego; czło...

Wołodkiewicz Witold

Witold Wołodkiewicz - profesor prawa rzymskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego,gdzie kieruje Międzynarodową Szkołą Prawa Rzym...

Wołpiuk Waldemar J.

Waldemar J. Wołpiuk - doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły...

Woś Tadeusz

Tadeusz Woś - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ; wybitny specjalista pr...

Woźniacka Monika

Monika Woźniacka - adwokat specjalizujący się w zakresie prawa marketingu i reklamy, prawa żywnościowego i farmaceutycznego, własności intelektualnej oraz nieuczci...

Woźniak Aleksandra

Mgr Aleksandra Woźniak - radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących kore...

Woźniak Agnieszka

Woźniak Agnieszka - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej.

Woźniak Cezary

Woźniak Cezary - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej,Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauczania (studia niest...