Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Wronkowska Sławomira

Sławomira Wronkowska - teoretyk prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PA...

Wroński Łukasz

Łukasz Wroński - radca prawny, pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autor publikacji z zakresu prawa ochrony konsumentów, specjalizuje się w zagadn...

Wrzecionek Rafal

Rafał Wrzecionek - doktor nauk prawnych; prowadzi wykłady i zajęcia na szkoleniach dla asesorów i aplikantów notarialnych Rad Izb Notarialnych; autor ponad 60 publ...

Wróbel Izabela

Izabela Wróbel - doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego o...

Wszołek Przemysław

Przemysław Wszołek - doktor nauk prawnych,asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w...

Wyrembak Jarosław

Jarosław Wyrembak - doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i glos, opublikowanych w prestiż...

Wyrozumska Anna

Anna Wyrozumska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uni...

Wyrzykowska Anna

Anna Wyrzykowska - doradca podatkowy, właścicielka kancelarii,specjalista w dziedzinie podatków pośrednich i bezpośrednich,autorka wielu specjalistycznych publikacji.