Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Wołodkiewicz Witold

Witold Wołodkiewicz - profesor prawa rzymskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego,gdzie kieruje Międzynarodową Szkołą Prawa Rzym...

Wołpiuk Waldemar J.

Waldemar J. Wołpiuk - doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły...

Woś Tadeusz

Tadeusz Woś - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ; wybitny specjalista pr...

Woźniacka Monika

Monika Woźniacka - adwokat specjalizujący się w zakresie prawa marketingu i reklamy, prawa żywnościowego i farmaceutycznego, własności intelektualnej oraz nieuczci...

Woźniak Aleksandra

Mgr Aleksandra Woźniak - radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących kore...

Woźniak Agnieszka

Woźniak Agnieszka - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej.

Woźniak Cezary

Woźniak Cezary - dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej,Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauczania (studia niest...

Wronikowska Ewa

Ewa Wronikowska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; wykładowca w...

Wronkowska Sławomira

Sławomira Wronkowska - teoretyk prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PA...

Wroński Łukasz

Łukasz Wroński - radca prawny, pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autor publikacji z zakresu prawa ochrony konsumentów, specjalizuje się w zagadn...

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę