Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Z - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Zalasiński Adam

Adam Zalasiński - doktor habilitowany nauk prawnych, Legal Officer w Zespole kontroli przestrzegania prawa unijnego oraz pomocy państwa w zakresie opodatkow...

Zalewski Wojciech

dr hab. Wojciech Zalewski - prof. nadzw. UG,kierownik Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji,autor wielu publikacji z zakresu kryminologii

Zalewski Cezary

Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego...

Zalewski Zbigniew

Zbigniew Zalewski - doktor nauk humanistycznych,filozof i bioetyk, starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloński...

Zamajtys Krzysztof

Krzysztof Zamajtys - główny specjalista ds. bhp oraz inspektor ds. ppoż., długoletni pracownik służby bhp. W ramach pracy zawodowej sprawuje nadzór nad firmami w...

Zapadka Piotr

Piotr Zapadka - doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,wykładow...

Zapłata Sławomir

Sławomir Zapłata - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkudziesięc...