Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Z - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Zdanukiewicz Julia

Julia Zdanukiewicz - zajmuje się problematyką funduszy unijnych i fi nansów publicznych. Prowadzi zajęcia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytet...

Zdun-Załęska Katarzyna

Katarzyna Zdun-Załęska - radca prawny; od wielu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych i reprezentowaniem klientów w sprawach związanych z najmem lokali mieszk...

Zieliński Andrzej

Andrzej Zieliński - doktor habilitowany nauk prawnych,profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UKSW; adw...

Zieliński Tadeusz

Dr hab. Tadeusz J. Zieliński - profesor w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; poseł na Sejm RP II i III kadencji...

Zieliński Marek

Marek Zieliński - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji...

Zieliński Tomasz

Tomasz Zieliński - doradca podatkowy, posiada doświadczenie związane z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych,uczestnictwem w projektach obejmujących analizy pr...

Zieliński Waldemar

Waldemar Zieliński - doktor nauk farmaceutycznych;adiunkt Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował w Urzędzie Rejestracji Produktó...

Zieliński Maciej

Prof. dr hab. Maciej Zieliński (aktualnie prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego) - zajmuje się zagadnieniami teorii prawa,metodologii prawa i prawoznawstwa, a przede wszystkim pro...

Zielony Andrzej

Andrzej Zielony - doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego