Facebook
Kategorie
Kategorie
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:

 • indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
 • nawiązanie umownego stosunku pracy,
 • indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
 • charakter prawny stosunku pracy,
 • podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
 • swoboda umów w stos...

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:

 • indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
 • nawiązanie umownego stosunku pracy,
 • indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
 • charakter prawny stosunku pracy,
 • podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
 • swoboda umów w stosunkach pracy,
 • umowa przedwstępna prawa pracy,
 • umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
 • przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
 • przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy),
 • szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
 • roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
 • zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).

Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach zamieszczonych w tej pracy.

Adresaci:
Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłębione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytucji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judykatury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania prawa pracy.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Krzysztof W. Baran

Krzysztof W. Baran - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor i redaktor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników.

Alina Wypych-Żywicka

Alina Wypych-Żywicka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce ustania stosunku pracy, urlopach wypoczynkowych, klauzulach generalnych i wykładni. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zabezpieczenia społecznego, szczególnie renty rodzinnej, zasad ubezpieczenia społecznego i konstrukcji ryzyk zabezpieczenia społecznego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Marzena Szabłowska-Juckiewicz - doktor nauk prawnych

Teresa Bińczycka-Majewska

Teresa Bińczycka-Majewska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych

Zbigniew Hajn

Zbigniew Hajn - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy; sędzia Sądu Najwyższego; autor licznych publikacji, w tym monografii, artykułów, studiów, komentarzy i glos.

Piotr Prusinowski

Piotr Prusinowski - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od niemal 20 lat orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z prawa pracy; autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej czasu pracy, podstaw prawnych zatrudnienia i postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Małgorzata Gersdorf

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji UW, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", w latach 2005-2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie stosunku pracy.

Grzegorz Goździewicz

Grzegorz Goździewicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych

Ludwik Florek

Ludwik Florek - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego; członek Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2007), członek Rady Legislacyjnej (2007-2010); autor ponad 350 prac z zakresu prawa pracy, międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Arkadiusz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; teoretyk i praktyk prawa pracy; autor wielu monografii, komentarzy oraz innych publikacji z zakresu prawa pracy.

Daniel Książek

Daniel Książek - doktor nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy; prezes zarządu Centrum Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych; członek zespołu pełnomocnika rektora UJ ds. prawnych.

Łukasz Pisarczyk

Łukasz Pisarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Antoni Dral

Dr Antoni Dral - absolwent UMCS w  Lublinie Filia w  Rzeszowie, pracuje w  Wyższej Szkole Prawa i  Administracji w  Przemyślu oraz na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przez wiele lat łączył pracę naukowo-dydaktyczną z  pracą w  administracji rządowej i  gospodarczej. Jest autorem wielu publikacji naukowych z  zakresu prawa pracy.

Dariusz Makowski

Makowski Dariusz - dr, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył studia prawnicze w Lyonie i Grenoble. Od 1996 roku pracownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Marcin Wujczyk

Marcin Wujczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych; w latach 2014-2015 Academic Visitior na Uniwersytecie Oksfordzkim; członek Executive Committee International Labour and Employment Relations Association.

Mirosław Włodarczyk

Mirosław Włodarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej UŁ. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy, zatrudniania młodocianych oraz regulacji prawnych rynku pracy.

Teresa Liszcz

Teresa Liszcz - doktor habilitowany nauk prawnych

Walerian Sanetra

Walerian Sanetra - profesor tyt. zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie na Uniwersytecie w Białymstoku, a obecnie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Swego czasu prodziekan Wydziału Prawa UWr i prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1990 r. sędzia Sądu Najwyższego. W latach 2001-2013 Prezes tego Sądu kierujący Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, obecnie sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Przez dziesięć lat przewodniczył zespołom orzekającym Komisji Orzekającej przy Urzędzie Patentowy, sędzia Komisji Odwoławczej Europejskiej Agencji Kosmicznej; autor około 480 publikacji o różnym charakterze.

Anna Musiała

Anna Musiała - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych opracowań naukowych, artykułów i glos. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi problematyka stosunku pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego.

Paweł Nowik

Paweł Nowik - doktor nauk prawnych

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty