Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

Krzysztof W. Baran, Alina Wypych-Żywicka, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Teresa Bińczycka-...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy.
269,10 zł

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych.
71,10 zł

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

Justyna Czerniak-Swędzioł , Zbigniew Góral, Jerzy Oniszczuk, Arkadiusz Sobczyk, Leszek...
Wolters Kluwer Polska
Prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym.
269,10 zł

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Łukasz Pisarczyk, Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk, Daniel Książek , Jan Piątkowski ,...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy.
269,10 zł

System prawa pracy. TOM V. Zbiorowe prawo pracy

Andrzej Marian Świątkowski , Wojciech Baran Krzysztof, M.Bolesław Ćwiertniak, Alina Wypych...
Wolters Kluwer Polska
Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest uporządkowanie i delimitacja tej złożonej materii zarówno w sferze pojęciowej, jak i instytucjonalnej. Przedmiotem analiz zawartych w publikacji są wszystkie podstawowe aspekty funkcjonowania mechaniz....
252,00 zł

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Janusz Żołyński
Wolters Kluwer Polska
Monografia jako jedna z niewielu na polskim rynku wydawniczym zawiera szczegółową analizę instytucji strajku, w tym prezentuje szerzej nieznane postacie strajków lub akcji protestacyjnych. Niewątpliwym atutem książki jest pogłębione omówienie instytucji strajku okupacyjnego oraz, po raz pierwszy w l....
198,00 zł

Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej

Grzegorz Goździewicz
Wolters Kluwer Polska
Poszczególne opracowania zawarte w książce poświęcone są różnym aspektom ochrony trwałości stosunku pracy, m.in.: konstytucyjnym, międzynarodowym oraz ustrojowym podstawom prawnym, zasadności i kontroli związkowej wypowiadania umów o pracę ...
74,70 zł